早被婵娟误,欲妆临镜慵。
承恩不在貌,教妾若为容。
风暖鸟声碎,日高花影重。
年年越溪女,相忆采芙蓉。
早被嬋娟誤,欲妝臨鏡慵。
承恩不在貌,教妾若為容。
風暖鳥聲碎,日高花影重。
年年越溪女,相憶采芙蓉。
zǎo bèi chán juān wù , yù zhuāng lín jìng yōng 。
chéng ēn bù zài mào , jiào qiè ruò wéi róng 。
fēng nuǎn niǎo shēng suì , rì gāo huā yǐng zhòng 。
nián nián yuè xī nǚ , xiāng yì cǎi fú róng 。
鉴赏
杜荀鹤(唐)的《春宫怨》选自唐诗三百首。 【注解】 1、婵娟:形态美好貌。

2、若为容:又教我怎样饰容取宠呢。

3、越溪女:指西施浣纱时的女伴。

【韵译】 早年我被容貌美丽所误,落入宫中;我懒得对镜梳妆打扮,是没有受宠。蒙恩受幸,其实不在于俏丽的颜面;到底为取悦谁,叫我梳妆修饰仪容。鸟儿啼声繁碎,是为有和暖的春风;太阳到了正午,花影才会显得浓重。我真想念,年年在越溪浣纱的女伴;欢歌笑语,自由自在地采撷着芙蓉。

【评析】 《春宫怨》这首诗是代宫女抒怨的代言诗,其实也含有自叹无人赏识之意。首联写因貌美而入宫,受尽孤寂,不愿梳妆,颔联写取宠不在容貌,因而不必妆扮了。颈联写景,春风骀荡,风和日丽,鸟语花香,借以烘托春心受残,寂寞空虚的情感。末联写往日之悲苦,更露其怨情。“风暖鸟声碎,日高花影重”是历来为人所推崇的名句。

关于《春宫怨》杜荀鹤,历来有所争议。欧阳修和吴聿以为周仆所为,而胡仔《苕溪渔隐丛话》却断为杜荀鹤所作,且云:“故谚云:杜诗三百首,惟在一联中,‘风暖鸟声碎,日高花影重’是也。”孰是孰非,有待行家考证。

【简析】 《春宫怨》这首诗传神地将“春”与“宫怨”密合无间地表现出来,不仅表达了宫女的怨和恨,也是诗人杜荀鹤的自况。

【鉴赏】 《春宫怨》这首诗的首联生动地表现了宫女希望恃貌取宠而结果却幽闭深宫的怨愤情绪。她正在后悔不迭,原以为自己长得漂亮,进宫可以获宠的,岂料今天竟过着这样清冷寂寞的生活,真是误人青春啊。所以对着镜子,她也无心去梳妆打扮了。是真的怨恨自己长得漂亮吗?不是,而是怨恨那有眼无珠,不识美丑的皇帝,这一句真是石破天惊之语!第二联说:既然不能以容貌取悦于君王,哪还要去修饰什么仪容呢?而第三联,则对春天悦耳的鸟鸣、浓密的花影进行描绘,既起到了春怨的点题作用,更重要的,是把宫女的幽怨和这美好的春光进行强烈的对比,从而突出了宫女的寂寞和凄凉。鸟儿是这样的欢欣,花儿是这样的盛开,而宫中美女呢,竟是如此的哀怨和忧伤,这该是怎样的不幸和不平啊!尾联以过去对比现在,以往日的欢乐反衬出今日的愁苦。
(小提示:如果您想查询《春宫怨》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  杜荀鹤的其他作品鉴赏
 1. (旧衣灰絮絮,新酒竹篘篘)
 2. 寄李隐居(自小栖玄到老闲,如云如鹤住应难)
 3. 醉书僧壁(九华山色真堪爱,留得高僧尔许年)
 4. 小松(自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿)
 5. 梁王坐上赋无云雨(荀鹤初谒朱全忠,雨作而(同是乾坤事不同,雨丝飞洒日轮中)
 6. 将过湖南经马当山庙因书三绝(人说马当波浪险,我经波浪似通衢)
 7. 秋夜闻砧(荒凉客舍眠秋色,砧杵家家弄月明)
 8. 秋夜苦吟(吟尽三更未著题,竹风松雨花凄凄)
 9. 闻子规(楚天空阔月成轮,蜀魄声声似告人)
 10. 自遣(粝食粗衣随分过,堆金积帛欲如何? 百年身后一丘土,贫富高低争几多)
 11. 送人归淝上(巢湖春涨喻溪深,才过东关见故林)
 12. 旅舍(一作馆)遇雨(月华星彩坐来收,岳色江声暗结愁)
 13. 离家(丈夫三十身如此,疲马离乡懒著鞭)
 14. 宿村舍(野人于我有何情,半掩柴门向月明)
 15. 鸬鹚(一般毛羽结群飞,雨岸烟汀好景时)
  其他同名作品鉴赏
 1. 春宫怨(早被婵娟误, 欲妆临镜慵)
 2. 春宫怨(昨夜风开露井桃,未央前殿月轮高)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 白鹿洞二首 其一(读书不觉已春深,一寸光阴一寸金)
 2. 感遇(闭门迹群化,凭林结所思)
 3. 感遇(我有异乡忆,宛在云溶溶)
 4. 感遇(汉上有游女,求思安可得)
 5. 感遇(抱影吟中夜,谁闻此叹息)
 6. 感遇(永日徒离忧,临风怀蹇修)
 7. 感遇(西日下山隐,北风乘夕流)
 8. 感遇(吴越数千里,梦寐今夕见)
 9. 感遇(鱼游乐深池,鸟栖欲高枝)
 10. 晚春(草树知春不久归,百般红紫斗芳菲)
 11. 拟恨赋(晨登太山,一望嵩里)
 12. 南乡子(烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼)
 13. 无题(到过深山雾气迢,巧唱清鸣隐林荆)
 14. 御书飞白玉堂之署四字颁赐禁苑(玉堂四字重千金,宸翰亲挥赐禁林)
 15. 昉著灸数朝废吟累日继披佳会莫菲睚声亦贡七章(行年已老擬何如,手植园林十亩余)
 16. 修竹百竿才欣种植佳篇五首(谩栽花卉满朱栏,争似疏篁种百竿)
 17. 齿疾未平灸疮正作新诗(苍翠一丛湘岸色,问僧求得不嫌多)
 18. 依韵和残春有感二首(暮春三月思依依,又到年年惜别时)
 19. 侍郎见贻佳什愈见高怀因次来章辄歌盛美(望高官重两难俦,遇兴裁诗许唱酬)
 20. 将就十章更献三首词(流年流矢亦争如,不觉春秋四十余)
 21. 自思忝幸因动咏吟(如蓬短发不胜簪,筋力衰赢分所甘)
 22. 辄歌盛美献秘阁侍郎(济地才略本纵横,翻向文章振大名)
 23. 辄歌盛美寄秘阁侍郎(满朝清望更谁知,才略文章尽有余)
 24. 赠襄阳妓(岘山亭畔红妆女,小笔香笺善赋诗)
 25. 赠贾黄中(七岁神童古所难,贾家门户有衣冠)
 26. 赠邓洵美(忆昔词场共着鞭,当时莺谷喜同迁)
 27. 依韵奉和见贻之什且以答来章而歌盛美也(逢丘深静养疏慵,角枕斜欹数过鸿)
 28. 谢侍郎三弟朝盖相过(喜得君来慰我心,清欢何假酒频斟)
 29. 小园独坐偶赋所怀寄秘阁侍郎(烟光澹澹思悠悠,朝退还家懒出游)
 30. 仙客(胎化仙禽性本殊,何人携尔到京都)
尊宝娱乐