纷纷坠叶飘香砌。
夜寂静,寒声碎。
真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。
年年今夜,月华如练,长是人千里。
愁肠已断无由醉,酒未到,先成泪。
残灯明灭枕头敧,谙尽孤眠滋味。
都来此事,眉间心上,无计相回避。
紛紛墜葉飄香砌。
夜寂靜,寒聲碎。
真珠簾卷玉樓空,天淡銀河垂地。
年年今夜,月華如練,長是人千裏。
愁腸已斷無由醉,酒未到,先成淚。
殘燈明滅枕頭敧,諳盡孤眠滋味。
都來此事,眉間心上,無計相回避。
fēn fēn zhuì yè piāo xiāng qì 。
yè jì jìng , hán shēng suì 。
zhēn zhū lián juàn yù lóu kōng , tiān dàn yín hé chuí dì 。
nián nián jīn yè , yuè huá rú liàn , cháng shì rén qiān lǐ 。
chóu cháng yǐ duàn wú yóu zuì , jiǔ wèi dào , xiān chéng lèi 。
cán dēng míng miè zhěn tóu qī , ān jìn gū mián zī wèi 。
dū lái cǐ shì , méi jiān xīn shàng , wú jì xiāng huí bì 。
鉴赏
【注释】 ①香砌:砌是台阶,因上有落花,所以称为香砌。

②寒声碎:寒风吹动落叶,发出细碎的声音。

③练:素色的绸。

④敧:倾斜的样子。

⑤谙:熟悉。

⑥都来:即算来。

【评解】 这是一首写秋夜离人相思的词。历来评词者都认为本词情景兼融。上片主要写景,而寓情其中。下片全部抒情。末三句一往情深。李清照的“此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”(《一剪梅》)即从这里脱胎。

【集评】 杨慎《词品》:范文正公、韩魏公勋德望重,而范有《御街行》词,韩有《点绛唇》词,皆极情致。

予友朱良规尝云:“天之风月,地之花柳,人之歌舞,无此不成三才。”虽戏语,亦有理也。

李攀龙《草堂诗余隽》,月光如画,泪深于酒,情景两到。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首从夜静叶落写起,因夜之愈静,故愈觉寒声之碎。“真珠”五句,极写远空皓月澄澈之境。“年年今夜”与“夜夜除非”之语,并可见久羁之苦。“长是人千里”一句,说出因景怀人之情。下片即从此生发,步步深婉。酒未到已先成泪,情更凄切。

【鉴赏】 《御街行》这首词词是一首怀人之作,其间洋溢着一片柔情。上片描绘秋夜寒寂的景象,下片抒写孤眠愁思的情怀,由景入情,情景交融。

写秋夜景象,范仲淹只抓住秋声和秋色,便很自然地引出秋思。一叶落知天下秋,到了秋天,树叶大都变黄飘落。树叶纷纷飘坠香砌之上,不言秋而知秋。夜,是秋夜。夜寂静,并非说一片阒寂,声还是有的,但是寒声,即秋声。这声音不树间,却来自树间,原来是树上飘来的黄叶坠阶上,沙沙作响。

这里写“纷纷坠叶”,主要是诉诸听觉,借耳朵所听到的沙沙声响,感知到叶坠香阶的。“寒声碎”这三个字,不仅明说这细碎的声响就是坠叶的声音,而且点出这声响是带着寒意的秋声。由沙沙响而感知落叶声,由落叶而感知秋时之声,由秋声而感知寒意。这个“寒”字下得极妙,既是秋寒节候的感受,又是孤寒处境的感受,兼写物境与心境。

“真珠帘卷玉楼空”,空寂的高楼之上,卷起珠帘,观看夜色。这段玉楼观月的描写,感情细腻,色泽绮丽,有花间词人的遗风,更有一股清刚之气。

这里写玉楼之上,将珠帘高高卷起,环视天宇,显得奔放。“天淡银河垂地”,评点家视为佳句,皆因这六个字勾画出秋夜空旷的天宇,实不减杜甫“星垂平野阔”之气势。因为千里共月,最易引起相思之情,以月写相思便成为古尊宝娱乐常用之意境。“年年今夜,月华如练,长是人千里”,写的也是这种意境,其声情顿挫,骨力遒劲。珠帘、银河、月色都写得奔放雄壮,深沉激越。

下片以一个“愁”字写酌酒垂泪的愁意,挑灯倚枕的愁态,攒眉揪心的愁容,形态毕肖。古来借酒解忧解愁成了尊宝娱乐中常咏的题材。范仲淹写酒化为泪,不仅反用其意,而且翻进一层,别出心裁,自出新意。他《苏幕遮》中就说:“酒入愁肠,化作相思泪。”《御街行》这首词里说:“愁肠已断无由醉,酒未到,先成泪。”肠已愁断,酒无由入,虽未到愁肠,已先化泪。比起入肠化泪,又添一折,又进一层,愁更难堪,情更凄切。

自《诗经关雎》“悠哉悠哉,辗转反侧”出,古尊宝娱乐便多以卧不安席来表现愁态。范仲淹这里说“残灯明灭枕头欹”,室外月明如昼,室内昏灯如灭,两相映照,自有一种凄然的气氛。枕头欹斜,写出了愁人倚枕对灯寂然凝思神态,这神态比起辗转反侧,更加形象,更加生动。“谙尽孤眠滋味。”由于有前句铺垫,这句独白也十分入情,很富于感人力量。“都来此事”,算来这怀旧之事,是无法回避的,不是心头萦绕,就是眉头攒聚。愁,内为愁肠愁心,外为愁眉愁脸。古人写愁情,设想愁象人体中的“气”,气能行于体内体外,故或写愁由心间转移到眉上,或写由眉间转移到心上。范仲淹《御街行》这首词则说“眉间心上,无计相回避。”两者兼而有之,比较全面,不失为入情入理的佳句。
(小提示:如果您想查询《御街行》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  范仲淹的其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 3. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 4. 苏幕遮(碧云天, 黄叶地, 秋色连波, 波上寒烟翠)
 5. 剔银灯(昨夜因看蜀志)
 6. 定风波(罗绮满城春欲暮)
 7. 野色(非烟亦非雾,羃羃映楼台)
 8. 游庐山(五老闲游依舳舻,碧梯云径好和途)
  其他同名作品鉴赏
 1. 御街行(街南绿树春饶絮,雪满游春路)
 2. 御街行(燔柴烟断星河曙)
 3. 御街行(前时小饮春庭院)
 4. 御街行(画船横倚烟溪半)
 5. 御街行(夭非花艳轻非雾)
 6. 御街行(夭非华艳轻非雾)
 7. 御街行(年光正似花梢露)
 8. 御街行(柳条弄色梅飘粉)
 9. 御街行(银烛生花如红豆)
 10. 御街行(松门石路秋风扫)
 11. 御街行(年年不放春闲了)
 12. 御街行(天街欲照珠帘粉)
 13. 御街行(清霜飞入蓬莱殿)
 14. 御街行(东君不锁寻芳路)
 15. 御街行(平生厌见花时节)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 画眉鸟(百啭千声随意移,山花红紫树高低)
 2. 戏答元珍(春风疑不到天涯,二月山城未见花)
 3. 早春南征寄洛中诸友(楚色穷千里,行人何苦赊)
 4. 沧浪静吟(独绕虚亭步石矼,静中情味世无双)
 5. 早晴至报恩山寺(山石馋馋磴道微,拂松穿竹露沾衣)
 6. 丰乐亭游春(红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯)
 7. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 8. 忆少年(无穷官柳,无情画舸,无根行客)
 9. 临江仙(忆昔西池池上饮,年年多少欢娱)
 10. 绿头鸭(晚云收,淡天一片琉璃)
 11. 春日(云淡风轻近午天,傍花随柳过前川)
 12. 秋日(闲来无事不从容,睡觉东窗日已红)
 13. 口占绝句(寄语东山窈窕娘, 好将幽梦恼襄王)
 14. 舟下建溪(客航收浦月黄昏, 野店无灯欲闭门)
 15. 凤箫吟(锁离愁连绵无际,来时陌上初熏)
 16. 薄幸(淡妆多态,更的的,频回眄睐)
 17. 喋恋花(几许伤春春复暮,杨柳清阴,偏碍游丝度)
 18. 更漏子(上东门,门外柳,赠别每烦纤手)
 19. 浣溪沙(不信芳春厌老人,老人几度送馀春)
 20. 浣溪沙(楼角初消一缕霞,淡黄杨柳暗栖鸦)
 21. 青玉案(凌波不过横塘路, 但目送,芳尘去)
 22. 天门谣(牛渚天门险,限南北,七雄豪占)
 23. 寄人(不见当年丁令威, 年来处处是相思)
 24. 为葛亚卿作(君住江滨起画楼, 妾居海角送潮头)
 25. 减字木兰花(红旗高举,飞出深深杨柳渚)
 26. 病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波,菩提坊里病维摩)
 27. 登快阁(痴儿[1]了却公家事,快阁东西倚晚晴)
 28. 南乡子(诸将说封侯,短笛长歌独倚楼)
 29. 清平乐(春归何处?寂寞无行路)
 30. 喜太守毕朝散致政(功名富贵两蜗角,险阻艰难一酒杯)
尊宝娱乐