昵昵儿女语,恩怨相尔汝。
划然变轩昂,勇士赴敌场。
浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。
喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。
跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。
蹉余有两耳,未省听丝篁。
自闻颖师弹,起坐在一旁。
推手遽止之,湿衣泪滂滂。
颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!
昵昵兒女語,恩怨相爾汝。
劃然變軒昂,勇士赴敵場。
浮雲柳絮無根蒂,天地闊遠隨飛揚。
喧啾百鳥群,忽見孤鳳凰。
躋攀分寸不可上,失勢一落千丈強。
蹉余有兩耳,未省聽絲篁。
自聞穎師彈,起坐在一旁。
推手遽止之,濕衣淚滂滂。
穎乎爾誠能,無以冰炭置我腸!
nì nì ér nǚ yǔ , ēn yuàn xiāng ěr rǔ 。
huá rán biàn xuān áng , yǒng shì fù dí cháng 。
fú yún liǔ xù wú gēn dì , tiān dì kuò yuǎn suí fēi yáng 。
xuān jiū bǎi niǎo qún , hū jiàn gū fèng huáng 。
jī pān fēn cùn bù kě shàng , shī shì yī luò qiān zhàng qiáng 。
cuō yú yǒu liǎng ěr , wèi shěng tīng sī huáng 。
zì wén yǐng shī dàn , qǐ zuò zài yī páng 。
tuī shǒu jù zhǐ zhī , shī yī lèi pāng pāng 。
yǐng hū ěr chéng néng , wú yǐ bīng tàn zhì wǒ cháng !
鉴赏
【词序】 欧阳文忠公尝问余:"琴诗者何者最善?"答以退之听颖师琴诗。公曰:"《听颖师弹琴》最奇丽,然非听琴,乃听琵琶也"。余深然之。建安章质夫家善琵琶者,乞为歌词。余久不作,特取退之词,稍加檃括,使就声律,以遗之云。

【注释】 1。韩愈《听颖师弹琴》:"昵昵儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。嗟余有两耳,未省听丝篁。自闻颖师弹,起坐在一旁。推手遽止之,湿衣泪滂滂。颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠。" 2。苏轼友人,名章楶。

3。檃括,原义是矫正曲木的工具。词的檃括是将其他诗文剪裁改写为词的形式,宋人常有此类作品。

4。昵昵,象声词,形容言辞亲切。

5。尔汝,互相以你我相称,表示亲近,犹言"卿卿我我"。

6。一鼓,《左传·庄公十年》"一鼓作气,再而衰,三而竭。"填然,击鼓声。《孟子·梁惠王上》:"填然鼓之,或百步而后止,或五十步而后止。" 7。《庄子·说剑》:"臣之剑十步一人,千里不留行。"司马彪曰:"十步与一人相击,辄杀之,故千里不留于行也。" 8。跻攀,犹攀登。

9。冰炭,《盐铁论》:"冰炭不同器,日月不并明。"本指两种不可相容之物。《庄子·人间世》郭象注:"人患虽去,然喜惧战于胸中,固已结冰炭于五脏矣。"此谓颖师的音乐,使听者悲喜交战。

10。刘长卿《赴巴南书情寄故人》:"裁书欲谁诉,无泪可潸然。" 【鉴赏一】 1、诗的前十句是正面摹写声音。起句就紧扣题目中的“听”字,一下把读者带到美妙的音乐世界里。琴声袅袅升起,轻柔细屑,仿佛小儿女在耳鬓厮磨,窃窃私语,互诉衷肠,其间夹杂着一些嗔怪之声。正当沉浸在柔情蜜意的氛围时,琴声突然昂扬激越起来,犹如勇猛的将士挥戈跃马冲入敌阵。接着声音又由刚转柔,起伏回荡,如白云浮动,柳絮漂浮,若有若无,忽远忽近,难以捉摸,却逗人情思,渐渐地,琴声向无垠空阔的远方伸展⋯⋯蓦地,百鸟齐鸣,啁啾不已,这时,一只凤凰引吭长鸣,孤傲的凤凰一心向上,饱经跻攀的苦楚,结果还是“一落千丈”。

2、这里,音乐的形象层现错出,纷至沓来,不仅准确地反映了琴声高低徐疾的变化,而且还注意发掘蕴含其中的情志,或示之儿女情长,或拟之英雄壮志,或描摹自然景物,或抒发不遇悲苦,如此等等,显得高雅、空灵、醇厚。

3、后八句写诗人韩愈听琴的感受,从侧面烘托琴声的优美动听。被琴声感动的诗人韩愈,先是起坐不安,继之泪雨滂沱,百感交集,莫可名状。强烈的感情刺激直叫人无法承受,不忍卒听,好比同时把冰炭投入听者的胸中,使人经受不住这种感情上的剧烈波动。

4、全篇诗情意境深闳隽永,被后人推许为“摹写声音至文”,与白居易的《琵琶行》和李贺的《李凭箜篌引》相提并论。

【鉴赏二】 《听颖师弹琴》大约作于元祐二年(1087),乃檃括韩愈《听颖师弹琴》一诗而成。除了这首《水调歌头》以外,苏轼还曾将陶渊明《归去来辞》、杜牧《九日齐山登高》以至他自己的《红梅》诗等作品檃括成词。

檃括词实质上是"新瓶装旧酒",内容虽为现成,仍属一种再创作。若原来的作品又是名作,珠玉在前,要不落抄袭之讥,非有良工之巧,实为难能。苏轼《听颖师弹琴》,巧妙地增减、变换字句,以适应词的结构、格律,亦有意无意间融入自身感慨,因而具备独特的艺术韵味,实不逊于原作。

韩愈原诗写了五个音乐片断:前三个通过联想,以形象描写不同风格的音乐,从开始的轻柔旖旎,瞬间变为雄壮高扬,然后归于悠扬致远;后两个则是音乐本身的对比:其一是同一时间内,繁音细响与清越之声之对比,其一是不同时间内,音乐之抑扬起伏。每个片断都用了两句诗,甚具整饬跌宕之美。苏轼完全保留了原诗的这方面内容,而将描写风格的三个片断置于上片,描写音乐对比的放在下片。同时按词之体制,对词句进行伸缩改换,增加宛转流畅之风味。

对前两个音乐片断,苏词均将韩诗的简单概括扩展为一个细致的场景。写乐声温柔婉转,增加"灯火夜微明","弹指泪和声",将儿女之态,描写得更为细腻动人。写乐声慷慨激昂,加入"一鼓作气"、"千里不留行",使勇士形象更为一往无前。从而使截然不同的音乐之间的情绪对比更为鲜明。而后乐声从激昂变为悠远,苏词以"回首暮云远"衔接,让人联想起王维"回看射雕处,千里暮云平"之将士。则"回首"者,或即为前文之"轩昂勇士",使原本各自独立的音乐片断间有了内在的联系。

下片前半段写音乐对比,苏轼虽然同用韩愈的比喻,却不为人注意地改换了原诗的表述:韩诗以孤凤突出清扬的乐声,苏轼却以凤凰不鸣,写出"留白"的特殊效果。韩诗以"一落千丈强"突出音乐前后高低对比的突兀,苏轼却以"一落百寻轻"写出从高低转换之间的飘逸自在,更有余音袅袅之感。

最后直抒听者的感受,苏轼略去了韩诗中"嗟余"几句,直接以"烦子指间风雨"总上启下,形象而简捷。"无泪与君倾"比"湿衣泪滂滂"更进一步,韩愈此时肠中之郁结,比泪下滂沱更为不堪。

【鉴赏三】 苏词从开头到下片的“一落百寻轻”均写音乐,写音乐的部分比韩诗增加了十个字,占了全词百分之七十多的篇幅,使得整个作品更为集中、凝练、主次分明,同时又保留了韩诗的妙趣和神韵。

词先写乐声初发,仿佛静夜微弱的灯光下,一对青年男女亲昵地切切私语,谈受说恨,卿卿我我,往复不已。“弹指泪和声”倒点一句,见出弹奏开始,音调既轻柔、细碎而又哀怨、低抑“。”忽变“三句,写曲调由低抑到高昂,犹如气宇轩昂的勇士,镇然骤响的鼓声中,跃马驰骋,不可阻挡。”回首“两句,以景物形容声情,把音乐形象化为远天的暮云,高空的飞絮,极尽缥渺幽远之致。接着是百鸟争喧,明媚的春色中振颤着宛转错杂的啁哳之声,唯独彩凤不鸣。瞬息间高音突起,曲折而上,曲调转向艰涩,好象走进悬崖峭璧之中,脚登手攀,前行一寸,也要花费很大气力。正步履维艰之际,音声陡然下降,恍如一落千丈,飘然坠入深渊,弦音戛然而止。至此,词人确乎借助于语言,把这位乐师的高妙弹技逼真地再现出来了。

最后五句,则是从听者心情的激动,反映出成功的弹奏所产生的感人的艺术效果。“指间风雨”,写弹者技艺之高,能兴风作雨:“肠中冰炭”,写听者感受之深,肠中忽而高寒、忽而酷热;并以“烦子”、“置我”等语,把双方紧密关联起来。音响之撼人,不仅使人坐立不宁,而且简直难以禁受,由于连连泣下,再没有泪水可以倾洒了。“无泪与君倾”,较之原诗中“湿衣泪滂滂”,更为含蓄,也更为深沉。

诉诸听觉的音乐美,缺乏空间形象的鲜明性和确定性,是很难捕捉和形容的。但词人巧于取譬,他运用男女谈情说爱、勇士大呼猛进、飘荡的晚云飞絮、百鸟和鸣、攀高步险等等自然和生活现象,极力摹写音声节奏的抑扬起伏和变化,借以传达乐曲的感情色调和内容。这一系列含义丰富的比喻,变抽象为具体,把诉诸听觉的音节组合,转化为诉诸视觉的生动形象,这就不难唤起一种类比的联想,从而产生动人心弦的感染力。末后再从音乐效果,进一步刻画弹技之高,笔墨精微神妙,可说与韩诗同一机杼,同入化境。

苏轼《听颖师弹琴》这首词的“隐括”,虽保留了韩诗的总体构思和一些精采的描绘,但又内容、形式以及两者的结合上,显示了自己的创造性,从而使《听颖师弹琴》获得了新的艺术生命和独特的审美价值。
(小提示:如果您想查询《听颖师弹琴》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  韩愈的其他作品鉴赏
 1. 将至韶州先寄张端公使君借图经(曲江山水闻来久,恐不知名访倍难)
 2. 初春小雨(天街小雨润如酥,草色遥看近却无)
 3. 晚春(草木知春不久归,百般红紫斗芳菲)
 4. 左迁至蓝关侄孙湘(一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千)
 5. 八月十五夜赠张功曹(纤云四卷天无河,清风吹空月舒波)
 6. 春雪(新年都未有芳华, 二月初惊见草芽)
 7. 山石(山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞)
 8. 石鼓歌(张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌)
 9. 谒衡岳庙遂宿岳寺题门楼(五岳祭秩皆三公,四方环镇嵩当中)
 10. 琴曲歌辞·拘幽操(目掩掩兮其凝其盲,耳肃肃兮听不闻声)
 11. 琴曲歌辞·越裳操(雨之施,物以孳)
 12. 琴曲歌辞·岐山操(我家于豳,自我先公)
 13. 琴曲歌辞·履霜操(父兮儿寒,母兮儿饥)
 14. 琴曲歌辞·雉朝飞操(雉之飞,于朝日)
 15. 琴曲歌辞·猗兰操(兰之猗猗,扬扬其香)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 初入武夷(未到名山梦已新,千峰拔地玉嶙峋)
 2. 君山(曾游方外见麻姑,说道君山自古无)
 3. 大林寺桃花(人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开)
 4. 望庐山瀑布(日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川)
 5. 江南春(千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风)
 6. 火山云歌送別(火山突兀赤亭口,火山五月火云厚)
 7. 出塞(秦时明月汉时关,万里长征人未还)
 8. 田家(父耕原上田,子锄山下荒)
 9. 成都曲(锦江近西烟水绿,新雨山头荔枝熟)
 10. 蜀道后期(客心争日月,来往预期程)
 11. 春晓(春眠不觉晓,处处闻啼鸟)
 12. 杂诗(君自故乡来,应知故乡事)
 13. 逢雪宿芙蓉山(日暮苍山远,天寒白屋贫)
 14. 寻隐者不遇(松下问童子,言师采药去)
 15. 悯农(春种一粒粟,秋收万颗子)
 16. 早发白帝城(朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还)
 17. 暮江吟(一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红)
 18. 九月九日忆山东兄弟(独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲)
 19. 赠汪伦(李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声)
 20. 少年行(一身能擘两雕弧,虏骑千重只似无)
 21. 忆江南(江南好, 风景旧曾谙)
 22. 山行(远上寒山石径斜,白云生处有人家)
 23. 游子吟(慈母手中线,游子身上衣)
 24. 春夜喜雨(好雨知时节,当春乃发生)
 25. 二妃庙(帝舜南巡竟不还,二妃幽怨水云间)
 26. 登鹳雀楼(白日依山尽,黄河入海流)
 27. 凉州词(葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催)
 28. 咏田家(二月卖新丝,五月粜新谷)
 29. 送人遊吴(君到姑苏见,人家尽枕河)
 30. 从军行(青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关)
尊宝娱乐