淡妆多态,更的的,频回眄睐。
便认得琴心先许,欲绾合欢双带。
记画堂,风月逢迎,轻鼙浅笑娇无奈。
向睡鸭炉边,翔鸳屏里,羞把香罗暗解。
自过了烧灯后,都不见踏青挑菜。
几回凭双燕,丁宁深意,往来却恨重帘碍。
约何时再,正春浓酒困,人闲昼永无聊赖。
厌厌睡起,犹有花梢日在。
淡妝多態,更的的,頻回眄睞。
便認得琴心先許,欲綰合歡雙帶。
記畫堂,風月逢迎,輕鼙淺笑嬌無奈。
向睡鴨爐邊,翔鴛屏裏,羞把香羅暗解。
自過了燒燈後,都不見踏青挑菜。
幾回憑雙燕,丁寧深意,往來卻恨重簾礙。
約何時再,正春濃酒困,人閑晝永無聊賴。
厭厭睡起,猶有花梢日在。
dàn zhuāng duō tài , gēng dí dí , pín huí miàn lài 。
biàn rèn dé qín xīn xiān xǔ , yù wǎn hé huān shuāng dài 。
jì huà táng , fēng yuè féng yíng , qīng pí qiǎn xiào jiāo wú nài 。
xiàng shuì yā lú biān , xiáng yuān píng lǐ , xiū bǎ xiāng luó àn jiě 。
zì guò liǎo shāo dēng hòu , dū bù jiàn tà qīng tiāo cài 。
jī huí píng shuāng yàn , dīng níng shēn yì , wǎng lái què hèn zhòng lián ài 。
yuē hé shí zài , zhèng chūn nóng jiǔ kùn , rén xián zhòu yǒng wú liáo lài 。
yàn yàn shuì qǐ , yóu yǒu huā shāo rì zài 。
鉴赏
【注释】:又作:艳真多态。更的的,频回眄睐。便认得、琴心相许,与写宜男双带。记画堂、斜月朦胧,轻颦微笑娇无奈。便翡翠屏开,芙蓉帐掩,与把香罗偷解。自过了收灯後,都不见、踏青挑菜。几回凭双燕,丁宁深意,往来翻恨重帘碍。约何时再。正春浓酒暖,人闲昼永无聊赖。厌厌睡起,犹有花梢日在。

①滴滴:形容眼波不时注视的样子。

②睐:斜望。

③琴心:以琴声达意。

④绾:盘结。

合欢带:与“同心结”同意。

⑤烧灯:指元宵节。

【评解】

这首怀人之作,可能是通过对男女恋情的吟咏,别有寄托。上片追忆前欢,抒写当初相遇时的情景。下片写别后相思之苦。全词铺叙详尽,情致委曲。在北宋慢词艺术上有较高成就。

【集评】

李攀龙《草堂诗余隽》:凡闺情之词,淡而不厌,哀而不伤,此作当之。

周济《宋四家词选》:耆卿于写景中见情,故淡远。方回于言情中布景,故秾至。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:上阕追叙前欢,下阕言紫燕西来,已寄书多阻,姑借酒以消磨永昼。乃酒消睡醒,仍日未西沉,清昼悠悠,遣愁无计,极写其无聊之思。原题云:《忆故人》,知其眷恋之深,调用《薄倖》,殆其自谓耶?

张文潜《东山词集序》:乐府妙绝一世,盛丽如游金、张之堂,妖冶如揽嫱、施之祛。

--引自惠淇源《婉约词》

这是一组“爱情三部曲”。从开头至“与绾合欢双带”为第一部,定情:写一见钟情,“琴心先许”。从“记画堂”至上片结束为第二部,幽会:写两心相知,互赠信物。词的下片为第三部,相思:写物在人杳,再会无期。

人们往往将古典尊宝娱乐中所写的美人香草当作贺铸寄托深意的象征物,试图透过它探寻重大的政治主题。这样做有一定道理,屈原的《离骚》便是明证。但若将这种研究方法作为固定的格套,定要苦心孤诣地寻求每一首“美人香草”词的政治寓意,则近乎膠柱鼓瑟、缘木求鱼了。

吴曾《能改斋漫录》载:“贺方回眷一姝,别久,姝寄诗云:‘独倚危栏泪满襟,小园春色懒追寻。深思纵似丁香结,难展芭蕉一寸心。’贺演其诗为《石州引》词。悼亡尊宝娱乐,不知即为此姬作否?”看来,古人并不都古板,吴曾并不以“情事”、“情词”为嫌。那么,我们对于这首《薄倖》,不妨即以其男女情的本色来鉴赏,谅必无伤“大雅”吧。

诗无达诂。吴曾的记载给我们提供了合理想象的事实依据。“贺方回眷一姝,别久”,与《薄幸》正合。全词的情感核心正是一个“眷”字。“姝”者,美女也,词中所写的“淡妆多态”、“轻颦浅笑娇无奈”,正是“这一个”美女的独特之美──“多态”:“淡妆”是多态的反衬;“轻颦浅笑”是多态之一斑;“娇无奈”则是无法用语言形容的“多态”。而这种形体之“多态”,不正是她内心多情而又娇羞的复杂心态的自然流露么?《薄幸》下片所写相思之苦,也正由“别久”引发。吴曾所引之“姝寄诗”,情思深婉,形象鲜丽,引喻贴切,又可见这位姑娘文才之美。所以贺铸眷恋不已。如果是这样,这首《薄倖》词当作于二人定情之后、爱人寄诗之前的一段相思时节。

词中女主人公形象的特色,除了“多态”、多情之外,尤为引人注目的突出之处在于主动。这与传统“佳人”形象有质的区别。试看,她对意中人“的的频回眄睐”,怎不令人销魂;她一旦确认知音,便“琴心先许”、“绾合欢双带”、“把香罗偷解”,又是何等的果断、痛快!在这位真情如火的姑娘身上,我们仿佛窥见了白朴《墙头马上》中李千金的身影。“的的”二字,颇值玩味;既表现了贺铸相思时回忆往事如在目前的真切情景,又生动传神地托出了女子频送秋波的明确信息。“的的”二字迭用,虽属罕见,但用在这里却非常明晓畅达,充溢着生活气息,使读者眼中幻化出这位勇敢女性的神采。

这组爱情三部曲的第一部“定情”,纯用白描手法,恰与姑娘的“淡妆”相融谐。第二部“幽会”,不宜用白描了,便以景衬情,选用了“画堂”、“风月”、“睡鸭”、“鸳屏”等典型事物来暗写。第三部“相思”为全词重点,可分为三个层次:第一层写初次幽会之后再不见那位姑娘“踏青挑菜”,也就是再没有见面的机会。第二层写多次托人传书递简,但阻隔重重,音信难通。第三层写后会无期,百无聊赖,度日如年。这三层步步递进,逼出了一个“苦”字。于是在心中暗暗怨恨那位“冤家”的“薄倖”;于是更加珍惜那不可重复的“定情”与“幽会”,一遍又一遍地回想当初的黄金细节:“淡妆多态……”。全词就是这样形成了一个“此恨绵绵无绝期”的循环往复的“情结”结构。

有一位学者曾说:中国古代文学中存在着一个爱情母题:有所爱,但不能得其所爱,而又不能忘其所爱。《薄幸》这首词也是一个佐证。如果与那些汗牛充栋的才子佳人大团圆的小说戏曲相比,贺铸这首小词所反映的古代青年男女爱情生活的真实性和普遍性,无疑具有更高的认识价值和审美价值。
(小提示:如果您想查询《薄幸》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  贺铸的其他作品鉴赏
 1. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 2. 病后登快哉亭(经雨清蝉得意鸣,征尘见处见归程)
 3. 秦淮夜泊(官柳动春条,秦淮生暮潮)
 4. 宿芥塘佛祠(青青麰麦欲抽芒,浩荡东风晚更狂)
 5. 题诸葛谼田家壁(晚度孔明谼,林间访老农)
 6. 清燕堂(雀声啧啧燕飞飞,在得残红一两枝)
 7. 摊破浣溪沙/山花子(锦鞯未弦瑟瑟徽)
 8. 减字木兰花(冷香浮动)
 9. 新念别/夜游宫(湖上兰舟暮发)
 10. 试周郎/诉衷情(乔家深闭郁金堂)
 11. 画眉郎/好女儿(雪絮雕章)
 12. 簇水近(一笛清风弄袖,新月梳云缕)
 13. 乌啼月/乌夜啼(牛女相望处,星桥不碍东西)
 14. 小梅花/梅花引(思前别)
 15. 望湘人•厌莺声到枕(厌莺声到枕,花气动帘,醉魂愁梦相半)
  其他同名作品鉴赏
 1. 薄幸(眼波横秀)
 2. 薄幸(桂轮香满)
 3. 薄幸(送君南浦)
 4. 薄幸(柳桥南畔)
 5. 薄幸(青楼春晚)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐