瑶草一何碧,春入武陵溪。
溪上桃花无数,花上有黄鹂。
我欲穿花寻路,直入白云深处,浩气展红霓。
只恐花深里,红露湿人衣。
坐玉石,敧玉枕,拂金徽。
谪仙何处,无人伴我白螺杯。
我为灵芝仙草,不为朱唇丹脸,长啸亦何为。
醉舞下山去,明月逐人归。
瑤草一何碧,春入武陵溪。
溪上桃花無數,花上有黃鸝。
我欲穿花尋路,直入白雲深處,浩氣展紅霓。
隻恐花深裏,紅露濕人衣。
坐玉石,敧玉枕,拂金徽。
謫仙何處,無人伴我白螺杯。
我為靈芝仙草,不為朱唇丹臉,長嘯亦何為。
醉舞下山去,明月逐人歸。
yáo cǎo yī hé bì , chūn rù wǔ líng xī 。
xī shàng táo huā wú shù , huā shàng yǒu huáng lí 。
wǒ yù chuān huā xún lù , zhí rù bái yún shēn chǔ , hào qì zhǎn hóng ní 。
zhī kǒng huā shēn lǐ , hóng lù shī rén yī 。
zuò yù shí , qī yù zhěn , fú jīn huī 。
zhé xiān hé chǔ , wú rén bàn wǒ bái luó bēi 。
wǒ wéi líng zhī xiān cǎo , bù wéi zhū chún dān liǎn , cháng xiào yì hé wéi 。
zuì wǔ xià shān qù , míng yuè zhú rén guī 。
鉴赏
《水调歌头》为春行纪游之作,大约写于黄庭坚贬谪时期。

全词情景交融,反映了词人出世、入世交相冲撞的人生观和孤芳自赏、不肯媚世以求荣的品格,体现了词人超轶绝尘、游于物外的审美理想。

开头一句,词人采用比兴手法,热情赞美瑶草(仙草)象碧玉一般可爱,使词作一开始就能给人一种美好的印象,激起人们的兴味,把读者不知不觉地引进作品的艺术境界中去。从第二句开始,则用倒叙的手法,逐层描写神仙世界的美丽景象。

“春入武陵溪”,具有承上启下的作用。这里,词人巧妙地使用了陶渊明《桃花源记》的典故。陶渊明描写这种子虚乌有的理想国度,表现他对现实社会的不满。黄庭坚用这个典故,其用意不言自明。这三句写词人春天来到“桃花源”,那里溪水淙淙,到处盛开着桃花,树枝上的黄鹂不停地唱着婉转悦耳的歌。

“我欲穿花寻路”三句,写词人想穿过桃花源的花丛,一直走向飘浮白云的山顶,一吐胸中浩然之气,化作虹霓。这里,词人又进一步曲折含蓄地表现对现实的不满,幻想能找到一个可以自由施展才能的理想世界。

然而“祇恐花深里,红露湿人衣”两句,曲折地表现他对纷乱人世的厌倦但又不甘心离去的矛盾。词人采用比喻和象征手法很富有令人咀嚼不尽的诗味。

“红露湿人衣”一句,是从王维诗句“山路元无雨,空翠湿人衣”(《山中》)脱化而来,黄庭坚把“空翠”换成“红露”,化用前人诗句,天衣无缝,浑然一体。

下片继写黄庭坚孤芳自赏、不同凡俗的思想。词人以丰富的想象,用“坐玉石、倚玉枕、拂金徽(弹瑶琴)”表现他的志行高洁、与众不同。“谪仙何处?无人伴我白螺杯”两句,表面上是说李白不了,无人陪他饮酒,言外之意,是说他缺乏知音,感到异常寂寞。他不以今人为知音,反而以古人为知音,曲折地表达出他对现实的不满。

“我为灵芝仙草”两句,表白他到此探索的真意。“仙草”即开头的“瑶草”,“朱唇丹脸”指第三句“溪上桃花”。苏轼咏黄州定惠院海棠诗云:“朱唇得酒晕生脸,翠袖卷纱红映肉。”花容美艳,大抵略同,故这里也可用以说桃花。这两句是比喻和象征的语言,用意如李白《拟古十二首》之四所谓“耻掇世上艳,所贵心之珍”。“长啸亦何为”意谓不必去为得不到功名利禄而忧愁叹息。

《水调歌头》这首词中的主人公形象,高华超逸而又不落尘俗,似非食人间烟火者。词人以静穆平和、俯仰自得而又颇具仙风道骨的风格,把自然界的溪山描写得无一点尘俗气,其实是要想象世界中构筑一个自得其乐的世外境界,自己陶醉、流连于其中,并以此与充满权诈机心的现实社会抗争,忘却尘世的纷纷扰扰。
(小提示:如果您想查询《水调歌头》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  黄庭坚的其他作品鉴赏
 1. 鄂州南楼书事(四顾山光接水光,凭栏十里芰荷香)
 2. 寄黄几复(我居北海君南海,寄雁传书谢不能)
 3. 清明(佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁)
 4. 牧童(骑牛远远过前村,吹笛风斜隔陇闻)
 5. 病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波,菩提坊里病维摩)
 6. 登快阁(痴儿[1]了却公家事,快阁东西倚晚晴)
 7. 南乡子(诸将说封侯,短笛长歌独倚楼)
 8. 清平乐(春归何处?寂寞无行路)
 9. 喜太守毕朝散致政(功名富贵两蜗角,险阻艰难一酒杯)
 10. 弈棋二首呈任渐(偶无公事负朝暄,三百枯棋共一樽)
 11. 弈棋二首呈任渐(偶无公事客休时,席上谈兵校两棋)
 12. 虞美人(天涯也有江南信,梅破知春近)
 13. 雨中登岳阳楼望君山(满川风雨独凭栏,绾结湘娥十二鬟)
 14. 雨中登岳阳楼望君山(投荒万死鬓毛斑,生入瞿塘滟滪关)
 15. 鹧鸪天(黄菊枝头生晓寒,人生莫放酒杯干)
  其他同名作品鉴赏
 1. 水调歌头(落日绣帘卷,亭下水连空)
 2. 水调歌头(明月几时有,把酒问青天)
 3. 水调歌头(雄跨洞庭野,楚望古湘州)
 4. 水调歌头(黄河九天上,人鬼瞰重关)
 5. 水调歌头(偶为共命鸟,都是可怜虫)
 6. 水调歌头(今日非昨日,明日复何如)
 7. 水调歌头(六郡酒泉)
 8. 水调歌头(落日塞垣路,风劲戛貂裘)
 9. 水调歌头(万倾太湖上,朝暮浸寒光)
 10. 水调歌头(潇洒太湖岸,淡伫洞庭山)
 11. 水调歌头(魏豪有冯燕,年少客幽并)
 12. 水调歌头(袖笼鞭敲镫)
 13. 水调歌头(说良人滑将张婴)
 14. 水调歌头(一夕还家醉,开户起相迎)
 15. 水调歌头(凤凰钗,宝玉凋零)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 九曲棹歌(武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清)
 3. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 4. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 5. 梅花(墙角数枝梅,凌寒独自开)
 6. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 7. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 8. 登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升)
 9. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 10. 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山)
 11. 春日(胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新)
 12. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 13. 春日偶成(云淡风轻过午天,傍花随柳过前川)
 14. 春宵(春宵一刻值千金,花有清香月有阴)
 15. 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中,风光不与四时同)
 16. 愍儒坑(智力区区不为身,欲将何物助强秦)
 17. 孤桐(天质自森森,孤高几百寻)
 18. 兼并(三代子百姓,公私无异财)
 19. 商鞅(自古驱民在信诚,一言为重百金轻)
 20. 元日(爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏)
 21. 赤日炎炎似火烧(赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦)
 22. 蚕妇(昨日入城市,归来泪满巾)
 23. 陶者(陶尽门前土,屋上无片瓦)
 24. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 25. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 26. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 27. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 28. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
 29. 念奴娇.赤壁怀古(大江东去,浪淘尽)
 30. 雨霖铃(寒蝉凄切,对长亭晚)
尊宝娱乐