对朝云叆叇,暮雨霏微,乱峰相倚。
巫峡高唐,锁楚宫朱翠。
画戟移春,靓妆迎马,向一川都会。
万里投荒,一身吊影,成何欢意。
尽道黔南,去天尺五,望极神州,万里烟水。
尊酒公堂,有中朝佳士。
荔颊红深,麝脐香满,醉舞裀歌袂。
杜宇声声,催人到晓,不如归是。
對朝雲叆叇,暮雨霏微,亂峰相倚。
巫峽高唐,鎖楚宮朱翠。
畫戟移春,靚妝迎馬,向一川都會。
萬裏投荒,一身吊影,成何歡意。
盡道黔南,去天尺五,望極神州,萬裏煙水。
尊酒公堂,有中朝佳士。
荔頰紅深,麝臍香滿,醉舞裀歌袂。
杜宇聲聲,催人到曉,不如歸是。
duì zhāo yún ài dài , mù yǔ fēi wēi , luàn fēng xiāng yǐ 。
wū xiá gāo táng , suǒ chǔ gōng zhū cuì 。
huà jǐ yí chūn , jìng zhuāng yíng mǎ , xiàng yī chuān dū huì 。
wàn lǐ tóu huāng , yī shēn diào yǐng , chéng hé huān yì 。
jìn dào qián nán , qù tiān chǐ wǔ , wàng jí shén zhōu , wàn lǐ yān shuǐ 。
zūn jiǔ gōng táng , yǒu zhōng zhāo jiā shì 。
lì jiá hóng shēn , shè qí xiāng mǎn , zuì wǔ yīn gē mèi 。
dù yǔ shēng shēng , cuī rén dào xiǎo , bù rú guī shì 。
鉴赏
《醉蓬莱》当是黄庭坚赴黔途中经过夔州巫山县时所作。词通过乐与悲的多层次对比烘托,突现出他贬谪途中去国怀乡的忧闷之情。

词的开头以“对”字直领以下三句,描绘出一幅烟雨凄迷的峡江图:有时云蒸霞蔚,有时微雨濛濛,云雨迷离之中,只见错落攒立的群峰互相依傍。这里既是肖妙的写景,又是贴切的用典,“朝云”、“暮雨”镶嵌于句中,化而不露,“乱峰”则指巫山群峰,其中神女峰尤为峭丽,相传即为神女的化身。这样便营造出一个惝恍迷离、凄清悠远的境界。这种意境与他去国怀乡的怅惘心情是十分协调的。如以“叆叇”状云,表现云气浓重,更有日色昏暗之意。又如以“乱”字表现群峰的攒拥交叠,暗示他遭贬后神乱意迷的心境。“巫峡高唐,锁楚宫朱翠”,是由神话生发出来的联想。“朱翠”指女子的朱颜翠发,代指美人。一个“锁”字不也隐约透露出自叹身世的感慨。这里感情的流露是含蓄深婉的,词人只是创造一种情绪和氛围,给人以感染。

接着黄庭坚笔锋一转,描绘出一幅热闹的仪仗图。春光明媚之中,官府的仪仗队行进,盛妆艳服之人迎接着马队,迤逦向城中行去。“画戟”是加上彩饰的戟,用于仪仗队。“靓妆”,粉黛妆饰,这里大约指歌姬舞女之类。面对如此盛况,黄庭坚的内心却是一片悲凉。“万里投荒,一身弔影,成何欢意!”与开头呼应,一腔忧闷喷涌而出。

下片开头四句承上片最后一层意思而加以生发。黄庭坚巧妙地越过眼前的情景,而设想贬谪之地的望乡之苦,这是用未来的乡愁反过来烘托现实的离情。去天尺五“极言黔南地势之高,旧有”城南韦、杜,去天尺五“的谚语,此处借来形容山高摩天。尽管这样的高处,但是眺望神州,还是隔着千山万水。那乡愁就象那万重烟水,一直延伸到天地的尽头,绵绵不绝。”神州“指中原,这里意同”神京“。古代的逐臣常通过回望京城来表达其哀怨之情。

“樽酒”五句是一个大的转折,展现了地方官为黄庭坚摆酒接风,欢宴公堂的热烈景象。为了渲染欢快的气氛,这里用了一些色彩富丽的词,如用“荔颊红深”形容美人容颜的娇艳之色,用“麝脐香满”描写香气的氤氲馥郁。轻歌曼舞,醉意朦胧,场面越是写得热烈,越能反衬出山谷心头的悲凉孤寂。置身于高堂华宴,面对着主宾的觥筹交错,黄庭坚独品苦味,唯有那杜鹃“不如归去”的声声啼鸣陪伴着他通宵达旦。

《醉蓬莱》这首词上下两片都分三个层次,先写悲情,然后折入欢快场景的描写,最后又转入悲情的抒发,而上下两片又写法各异,不使雷同。为了构成鲜明的对比,写悲与乐所用词语的色彩反差也很大。写悲情则朴素自然,近乎口语,以直抒胸臆。描乐景富丽浓郁,风华典雅,着力于铺陈。正所谓“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐”(王夫之《薑斋诗话》)。
(小提示:如果您想查询《醉蓬莱》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  黄庭坚的其他作品鉴赏
 1. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 2. 秋思寄子由(黄落山川知晚秋,小虫催女献功裘)
 3. 阻水戏呈几复二首(月明遥夜见秋高,桂影依稀数兔豪)
 4. 阻水戏呈几复二首(秋风落木秋天高,月入金樽动酒豪)
 5. 阻水泊舟竹山下(竹山虫鸟朋友语,讨论阴晴怕风雨)
 6. 阻风铜陵(顿舟古铜官,昼夜风雨黑)
 7. 阻风入长芦寺(福公开百室,不借邻国权)
 8. 走答明略适尧民来相约奉谒故篇未及之(君不见生不愿为牛後,宁为鸡口)
 9. 走笔谢王朴居士拄杖(投我木瓜霜雪枝,六年流落放归时)
 10. 邹松滋寄苦竹泉橙麴莲子汤三首(新收千百秋莲菂,剥尽红衣捣玉霜)
 11. 邹松滋寄苦竹泉橙麴莲子汤三首(天将金阙真黄色,借与洞庭霜後橙)
 12. 邹松滋寄苦竹泉橙麴莲子汤三首(松滋县西竹林寺,苦竹林中甘井泉)
 13. 邹操(归欤怀哉,此邦不可以游)
 14. 宗室公寿挽词二首(昧旦鸣珂路,春朝禁殿班)
 15. 宗室公寿挽词二首(昔在熙宁日,葭莩接贵游)
  其他同名作品鉴赏
 1. 醉蓬莱(混元形一气,位析乾坤,朴分呈瑞)
 2. 醉蓬莱(整六十三岁,三月良辰,十一日贺)
 3. 醉蓬莱(正朱明时侯,院宇清和,庆逢佳节)
 4. 醉蓬莱(正星杓首舍,月律开祥,嗣兴芳序)
 5. 醉蓬莱(算当年紫府,乘兴霓车,世间游戏)
 6. 醉蓬莱(记征鸿归候,梦燕来时,雪清梅瘦)
 7. 醉蓬莱(正梧阴碧转,扇浪凉生,渐回秋意)
 8. 醉蓬莱(正春风初扇,梅蕊飘香,雨馀晴昼)
 9. 醉蓬莱(庆朋良相遇,夷夏均欢,福沾绵宇)
 10. 醉蓬莱(望金华真界,宝婺星垣,瑞符玄动)
 11. 醉蓬莱(骤西风凄惨,秋昊平分,晚收清昼)
 12. 醉蓬莱(过灵香一炷,燕馆清虚,晚窗风细)
 13. 醉蓬莱(报一阳初动,二五蓂疏,履长时候)
 14. 醉蓬莱(对亭台幽雅,水竹清虚,嫩凉轻透)
 15. 醉蓬莱(看梅腮妆腊,柳眼缄春,小寒交候)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 12. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 13. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 14. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 15. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 16. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 17. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 18. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 19. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 20. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 21. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 22. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 23. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 24. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 25. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 26. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 27. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 28. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 29. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 30. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
尊宝娱乐