鸳鸯翡翠,小小思珍偶。
眉黛敛秋波,尽湖南、山明水秀。
娉娉嫋嫋,恰似十三馀,春未透,花枝瘦,正是愁时候。
寻花载酒,肯落谁人后。
只恐远归来,绿成阴,青梅如豆。
心期得处,每自不由人,长亭柳,君知否,千里犹回首?
鴛鴦翡翠,小小思珍偶。
眉黛斂秋波,盡湖南、山明水秀。
娉娉嫋嫋,恰似十三餘,春未透,花枝瘦,正是愁時候。
尋花載酒,肯落誰人後。
隻恐遠歸來,綠成陰,青梅如豆。
心期得處,每自不由人,長亭柳,君知否,千裏猶回首?
yuān yāng fěi cuì , xiǎo xiǎo sī zhēn ǒu 。
méi dài liǎn qiū bō , jìn hú nán ?? shān míng shuǐ xiù 。
pīng pīng niǎo niǎo , qià sì shí sān yú , chūn wèi tòu , huā zhī shòu , zhèng shì chóu shí hòu 。
xún huā zài jiǔ , kěn luò shuí rén hòu 。
zhī kǒng yuǎn guī lái , lǜ chéng yīn , qīng méi rú dòu 。
xīn qī dé chǔ , měi zì bù yóu rén , cháng tíng liǔ , jūn zhī fǒu , qiān lǐ yóu huí shǒu ?
鉴赏
【鉴赏】 《蓦山溪》这首词又名《上阳春》,题为“赠衡阳妓陈湘”,又作“别意”。这是一首赠别的词。

上片写陈湘的天生丽质,豆蔻年华,而又柔情脉脉,春愁恹恹,使人魂飞心醉,我见犹怜。下片写词人载酒寻芳,临别伤怀,后约无期的怅惘心情。前者重绘形,故我绮语;后者重抒情,颇具风韵。全词运用铺叙的手法,层次分明。

鸳鸯翡翠,小小思珍偶。眉黛敛秋波,尽湖南、山明水秀。娉娉嫋嫋,恰似十三余,春未透,花枝瘦,正是愁时候。寻花载酒,肯落谁人后。只恐远归来,绿成阴,青梅如豆。心期得处,每自不由人,长亭柳,君知否,千里犹回首?

上片首二句先写陈湘年少怀春的内心活动。鸳鸯、翡翠,皆偶禽。雄者为鸳,雌者为鸯。《说文》:“翡,赤羽雀也。翠,青羽雀也。”雄赤曰翡,雌青曰翠。

接下来两句,以远山秋波,比喻陈湘的眉清目秀。“山明水秀”与“眉黛”、“秋波”相应,言其眉如山之明,眼如水之秀。把美人的眼比作秋波,眉比作远山,是我国古代诗文中所习见的。王观《卜算子》的“水是眼波横,山是眉峰聚”即为一范例。末五句,以春花的娇嫩鲜艳,比喻陈湘的年轻貌美。妙词人不着痕迹地点染了杜牧《赠别》的“娉娉嫋嫋十三馀,豆蔻梢头二月初”的诗句,含蓄而婉转地把陈湘的婀娜身段、锦绣年华勾勒了出来。又以“透”、“瘦”、“愁”三字分别写出陈湘的情窦初开、腰肢苗条和多愁善感。艳而不冶,媚而不妖,清丽纤巧,情韵兼胜,其构思之委婉曲折,低回往复,出人意表。

下片前两句写结识陈湘,唯恐不早。一种急于谋面、一倾积愫的感情,溢于言表,不言倾慕,而爱恋之情自见。接下来两句,写词人对后约无期、犹恐美人已有所属的怅惘。妙他把杜牧《叹花》诗“自是寻春去太迟,不须惆怅怨芳时。狂风吹尽深红色,绿叶成阴子满枝”融化里面。词人这里遥想别易会难,聚少离多,待到他们重逢的那天,恐怕是花已成泥、叶已成阴、子已满枝了。意脉上承“娉娉嫋嫋,恰近十三馀”了。感情上低回婉转,一往情深,显得更加深沉、真挚。最后五句,表现自己的着恋之深,依慕之切。“心期”,指内心深处的期望。这里是申说人生实难,事与愿违,造物是那样地捉弄人,不让人把握自己的命运,实现自己的愿望。接着又以柳的飘拂依人,比喻自己的别情无极,依恋不已。虽千里之外,犹然频频回首,寻觅那折柳赠行者的倩影。

语淡而情深,意浓而韵远,非有这种实际生活的体验,是不能道出此中的委婉曲折的。妥溜又恰切,庄重又活泼,非功力深厚之妙笔,亦不能表达也。
(小提示:如果您想查询《蓦山溪》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  黄庭坚的其他作品鉴赏
 1. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 2. 秋思寄子由(黄落山川知晚秋,小虫催女献功裘)
 3. 阻水戏呈几复二首(月明遥夜见秋高,桂影依稀数兔豪)
 4. 阻水戏呈几复二首(秋风落木秋天高,月入金樽动酒豪)
 5. 阻水泊舟竹山下(竹山虫鸟朋友语,讨论阴晴怕风雨)
 6. 阻风铜陵(顿舟古铜官,昼夜风雨黑)
 7. 阻风入长芦寺(福公开百室,不借邻国权)
 8. 走答明略适尧民来相约奉谒故篇未及之(君不见生不愿为牛後,宁为鸡口)
 9. 走笔谢王朴居士拄杖(投我木瓜霜雪枝,六年流落放归时)
 10. 邹松滋寄苦竹泉橙麴莲子汤三首(新收千百秋莲菂,剥尽红衣捣玉霜)
 11. 邹松滋寄苦竹泉橙麴莲子汤三首(天将金阙真黄色,借与洞庭霜後橙)
 12. 邹松滋寄苦竹泉橙麴莲子汤三首(松滋县西竹林寺,苦竹林中甘井泉)
 13. 邹操(归欤怀哉,此邦不可以游)
 14. 宗室公寿挽词二首(昧旦鸣珂路,春朝禁殿班)
 15. 宗室公寿挽词二首(昔在熙宁日,葭莩接贵游)
  其他同名作品鉴赏
 1. 蓦山溪(不如归去,作个清闲汉)
 2. 蓦山溪(蹉跎十载,养就真无赖)
 3. 蓦山溪(从来习性,尘冗知多少)
 4. 蓦山溪(眨眉瞬目,说尽重玄理)
 5. 蓦山溪(平生懒散,不识闲烦恼)
 6. 蓦山溪(元来一点,本也无生灭)
 7. 蓦山溪(男儿一志,莫把初心退)
 8. 蓦山溪(王徐道友,今日重相别)
 9. 蓦山溪(红莲池畔,不让游山景)
 10. 蓦山溪(玉峰顶上,知有田三段)
 11. 蓦山溪(人间万事,识破真归笑)
 12. 蓦山溪(人间华丽,恰似风前烛)
 13. 蓦山溪(七旬相近,正好忘尘世)
 14. 蓦山溪(*中碌碌,虚幻名和利)
 15. 蓦山溪(修行锻炼,休觅婴和姹)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 12. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 13. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 14. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 15. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 16. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 17. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 18. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 19. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 20. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 21. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 22. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 23. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 24. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 25. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 26. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 27. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 28. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 29. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 30. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
尊宝娱乐