渡远荆门外,来从楚国游。
山随平野尽,江入大荒流。
月下飞天境,云生结海楼。
仍怜故乡水,万里送行舟。
渡遠荊門外,來從楚國遊。
山隨平野盡,江入大荒流。
月下飛天境,雲生結海樓。
仍憐故鄉水,萬裏送行舟。
dù yuǎn jīng mén wài , lái cóng chǔ guó yóu 。
shān suí píng yě jìn , jiāng rù dà huāng liú 。
yuè xià fēi tiān jìng , yún shēng jié hǎi lóu 。
réng lián gù xiāng shuǐ , wàn lǐ sòng xíng zhōu 。
鉴赏
李白(唐)的《渡荆门送别》选自唐诗三百首,全唐诗:卷174_27。 【注解】

1、荆门:山名,在湖北省宜都县西北。

2、海楼:海市蜃楼。

3、故乡水:指长江,李白早年住在四川,故有此言。

【韵译】

自剑门之外的西蜀沿江东下,来到了楚国境内作一次旅游。崇山随着荒野出现渐渐逝尽,长江进入了莽原也缓缓而流。月影倒映江中象是飞来天镜,云层缔构城郭幻出海市蜃楼。我依然怜爱这来自故乡之水,行程万里继续漂送我的行舟。

【背景】

唐开元十四年(726),诗人李白怀着“仗剑去国,辞亲远游”之情,出蜀东下,《渡荆门送别》即在旅游途中所作。

【评析】

从诗意看,诗人李白与送行者同舟共发,是在舟中吟送的。清朝沈德潜认为,诗中无“送别”意,题中“送别”二字可删,是不确的。《渡荆门送别》这首诗虽意在描绘山水,然而仔细揣摩,“送别”之意犹在,足见椽笔功夫。

“山随平野尽,江入大荒流。”前句形象描述了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野。巧妙地将静止的山岭描绘出充满动感与空间感的活动画面来。后句写出江水奔腾直泻的气势,写荆门一带平原旷野寥廓高远的景色。这两句把生活在蜀中的人,初次出峡,见到广阔平原时的新鲜感受极其真切地写了出来。景中蕴藏着诗人李白喜悦开朗的心情和青春的蓬勃朝气。

“月下飞天镜,云生结海楼。”是先以水中明月如圆镜反衬江水的平静,再以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远。诗人李白以移步换景的手法,从不同角度描绘出长江的近景和远景,奇妙多姿,艺术效果十分强烈。

“仍怜故乡水,万里送行舟。”不直接说出对养育过自己的故乡的思念之意,而是说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚谊;万里送行舟,从另一面写来,越发显出自己思乡情深,抒发了李白的乡愁。

【鉴赏】

1、这是一首五言律诗,中间两联不仅对仗工整,而且写得逼真如画,有如一幅长江出峡渡荆门长轴山水图。

2、颔联两句,写出了江水奔腾直泻的气势,景中也蕴藏着诗人李白喜悦开朗的心情和青春的蓬勃朝气。

3、全诗情景交融,想象奇特,显露了诗人李白豪迈的意气和浪漫的情怀。
(小提示:如果您想查询《渡荆门送别》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  李白的其他作品鉴赏
 1. 拟恨赋(晨登太山,一望嵩里)
 2. 秋风词(秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊)
 3. (眼前有景道不得,崔颢题诗在上头)
 4. 上清宝鼎诗(人生烛上花,光灭巧妍尽)
 5. 上清宝鼎诗(朝披梦泽云,笠钓青茫茫)
 6. 咏方广诗(圣寺闲栖睡眼醒,此时何处最幽清? 满窗明月天风静,玉磬时闻一两声)
 7. 宿无相寺(头陀悬万仞,远眺望华峰)
 8. 炼丹井(闻说神仙晋葛洪,炼丹曾此占云峰)
 9. 秀华亭(遥望九华峰,诚然是九华)
 10. 独坐敬亭山(合沓牵数峰,奔地镇平楚)
 11. 地藏菩萨赞(本心若虚空,清净无一物)
 12. 观佽飞斩蛟龙图赞(佽飞斩长蛟,遗图画中见)
 13. 太华观(厄磴层层上太华,白云深处有人家)
 14. 别匡山(晓峰如画碧参差,藤影风摇拂槛垂)
 15. 江夏送倩公归汉东(彼美汉东国,川藏明月辉)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 白鹿洞二首 其一(读书不觉已春深,一寸光阴一寸金)
 2. 感遇(闭门迹群化,凭林结所思)
 3. 感遇(我有异乡忆,宛在云溶溶)
 4. 感遇(汉上有游女,求思安可得)
 5. 感遇(抱影吟中夜,谁闻此叹息)
 6. 感遇(永日徒离忧,临风怀蹇修)
 7. 感遇(西日下山隐,北风乘夕流)
 8. 感遇(吴越数千里,梦寐今夕见)
 9. 感遇(鱼游乐深池,鸟栖欲高枝)
 10. 晚春(草树知春不久归,百般红紫斗芳菲)
 11. 南乡子(烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼)
 12. 无题(到过深山雾气迢,巧唱清鸣隐林荆)
 13. 御书飞白玉堂之署四字颁赐禁苑(玉堂四字重千金,宸翰亲挥赐禁林)
 14. 昉著灸数朝废吟累日继披佳会莫菲睚声亦贡七章(行年已老擬何如,手植园林十亩余)
 15. 修竹百竿才欣种植佳篇五首(谩栽花卉满朱栏,争似疏篁种百竿)
 16. 齿疾未平灸疮正作新诗(苍翠一丛湘岸色,问僧求得不嫌多)
 17. 依韵和残春有感二首(暮春三月思依依,又到年年惜别时)
 18. 侍郎见贻佳什愈见高怀因次来章辄歌盛美(望高官重两难俦,遇兴裁诗许唱酬)
 19. 将就十章更献三首词(流年流矢亦争如,不觉春秋四十余)
 20. 自思忝幸因动咏吟(如蓬短发不胜簪,筋力衰赢分所甘)
 21. 辄歌盛美献秘阁侍郎(济地才略本纵横,翻向文章振大名)
 22. 辄歌盛美寄秘阁侍郎(满朝清望更谁知,才略文章尽有余)
 23. 赠襄阳妓(岘山亭畔红妆女,小笔香笺善赋诗)
 24. 赠贾黄中(七岁神童古所难,贾家门户有衣冠)
 25. 赠邓洵美(忆昔词场共着鞭,当时莺谷喜同迁)
 26. 依韵奉和见贻之什且以答来章而歌盛美也(逢丘深静养疏慵,角枕斜欹数过鸿)
 27. 谢侍郎三弟朝盖相过(喜得君来慰我心,清欢何假酒频斟)
 28. 小园独坐偶赋所怀寄秘阁侍郎(烟光澹澹思悠悠,朝退还家懒出游)
 29. 仙客(胎化仙禽性本殊,何人携尔到京都)
 30. 闻馆中宣赐赏雪赋诗之会书五十六字呈秘阁侍郎(圣主怜才古所稀,转知吾道有光辉)
尊宝娱乐