长江千里,限南北,雪浪云涛无际。
天险难逾,人谋克壮,索虏岂能吞噬!
阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。
破强敌,在谢公处画,从容颐指。
奇伟!
淝水上,八千戈甲,结阵当蛇豕。
鞭弭周旋,旌旗麾动,坐却北军风靡。
夜闻数声鸣鹤,尽道王师将至。
延晋祚,庇烝民,周雅何曾专美。
長江千裏,限南北,雪浪雲濤無際。
天險難逾,人謀克壯,索虜豈能吞噬!
阿堅百萬南牧,倏忽長驅吾地。
破強敵,在謝公處畫,從容頤指。
奇偉!
淝水上,八千戈甲,結陣當蛇豕。
鞭弭周旋,旌旗麾動,坐卻北軍風靡。
夜聞數聲鳴鶴,盡道王師將至。
延晉祚,庇烝民,周雅何曾專美。
cháng jiāng qiān lǐ , xiàn nán běi , xuě làng yún tāo wú jì 。
tiān xiǎn nán yú , rén móu kè zhuàng , suǒ lǔ qǐ néng tūn shì !
ā jiān bǎi wàn nán mù , shū hū cháng qū wú dì 。
pò qiáng dí , zài xiè gōng chǔ huà , cóng róng yí zhǐ 。
qí wěi !
féi shuǐ shàng , bā qiān gē jiǎ , jié zhèn dāng shé shǐ 。
biān mǐ zhōu xuán , jīng qí huī dòng , zuò què běi jūn fēng mí 。
yè wén shù shēng míng hè , jìn dào wáng shī jiāng zhì 。
yán jìn zuò , bì zhēng mín , zhōu yǎ hé zēng zhuān měi 。
鉴赏
北宋被金兵灭亡后,高宗赵构南渡,在临安(今杭州市)建立了南宋新政权。他满足于偏安江左,畏惧金兵强大,不敢收复中原,依旧荒淫享乐。有志之士,无不为之扼腕。不少爱国诗人李纲词人都通过自己的作品,以多种手法表现了渡江北伐,恢复中原,驱除金虏,还都汴京的爱国热情。李纲感于时政,曾写了七首咏史词。这七首词的词牌和标题是《水龙吟•光武战昆阳》、《念奴娇•汉武巡朔方》、《喜迁莺•晋师胜淝上》、《雨霖铃•明皇幸西蜀》、《喜迁莺•真宗幸澶渊》、《水龙吟•太宗临渭上》、《念奴娇•宪宗平淮西》。这首《喜迁莺•晋师胜淝上》就是七首咏史词之一。

东晋孝武帝太元八年(383),北方的前秦苻坚率领百万大军南下,气焰嚣张,妄图消灭东晋,统一南北。东晋只有八万军队,不到苻坚的十分之一。而淝水一战,晋师大败苻坚,以少胜多,以弱胜强,保住了晋国的安全,这就是历史上著名的淝水之战。这对南宋有重大的历史借鉴意义。

上片首先在读者面前展开了一幅长江形势图,眼前只看到长江雪浪,滚滚滔滔,千里奔腾,一泻而下,阻隔南北。据传三国时魏国的曹丕在观望长江时,曾感叹地说:“此天之所以限南北也。”他两次伐吴,都未成功,长江阻隔,是其重要原因。如此天险,北方的金兵是难以逾越的。高宗如果稍有恢复中原之志,就应利用天险,加强设防,固守长江,以遏强虏。当然,天险难逾,并不等于绝对不可逾。三国时东吴孙皓,仅凭天险御敌,终于招致“一片降幡出石头”。所以李纲强调天险难逾,还必须加上“人谋克壮”,天险可凭,而又不可仅凭天险,重在人谋。有天险可凭,又加上人的深谋远略,北方索虏,岂敢吞噬我们的土地?索虏是南北朝时南方人对北方敌人的蔑称。这里既是指前秦,也是指金兵。这段描写兼论述为下文写晋师以少胜多提供了依据。下文很自然地转入到对淝水之战的记述。

苻坚率百万之众“倏忽长驱吾地”。倏忽,言其神速;长驱,言其势猛。这句极言秦兵强大,乃为后面秦兵失败作反衬。欲抑先扬,以突出晋军胜利其意义重大。

当苻坚南侵,大敌当前之时,谢安作为东晋宰相,其主要作用有二:一是决定大政方针:坚决抵抗,决不妥协;二是运筹帷幄,用人得当。他以谢石为征虏将军、征讨大都督,统率全军。以谢玄为前锋都督。还有辅国将军谢琰,西中郎将桓伊,龙骧将军胡彬等,协同作战。谢安深信他们的谋略将才,放手让他们发挥主动作用,自己不插手,不直接干预军事,指挥若定,镇静自如。《通鉴》载:“谢安得驿书,知秦军已败。时方与客围棋。摄书置床上,了无喜色,围棋如故。客问之,徐答曰:‘小儿辈遂已破贼’。”可见他胸有成竹,料事如神。故词中称赞:“破强敌,在谢公处画,从容颐指。”“颐指”,即指挥如意。

晋军以少胜多,以弱胜强,确为历史奇迹,故换头以“奇伟”领起,对这次战争的胜利作了生动的铺叙。谢玄等以“八千戈甲,结阵当蛇豕。”戈甲,代指军队;蛇豕,封豕长蛇之简称。《左传•定公四年》:“吴为封(大)豕长蛇,以荐食上国。”封豕长蛇,比喻强大的贪暴残害者。此借指苻坚。“鞭弭周旋,旌旗麾动”,弭,弓之末梢,用骨质制成,用以助驾车者解开辔结。谢玄、谢琰、桓伊等指挥数千之众,直渡淝水,击退北军,使北军望风披靡。苻坚等登上寿阳城,望八公山上草木,皆以为晋军。在败逃路上,夜闻风声鹤唳,皆以为晋军追杀过来。弃甲曳兵,亡魂丧胆,惊慌失措,狼狈北逃。词以十分快意的笔调赞扬晋军出奇制胜、力挫强敌,保住了东晋的江山和人民,免遭“索虏”吞噬。其功业之伟大,虽“周雅”所歌颂的周宣王中兴也不得专美于前了。《诗•小雅》中的《六月》、《采芑》等诗记述周宣王任周尹吉甫、方叔等率军北伐狁,南惩荆蛮,使西周得以中兴。淝水之捷,其功不亚于此。

全词从长江天险写起,指出既凭天险,又重人谋,何惧“索虏”!接着以主要篇幅描述了淝水之战晋胜秦败的过程及其值得借鉴的历史意义:强大的敌人并不可怕,是可以被打败的。只要弱小的一方敢于斗争,人谋克壮。词还突出了东晋宰相谢安“从容颐指”的作用。曾担任高宗宰相的李纲多么希望自己能起类似谢安那样的作用,可惜他没会机会。他写《喜迁莺》这首词,意在讽谕高宗以古为鉴,须知少可以胜多,弱可以胜强,强敌不足畏,全在“人谋克壮”。应痛下决心,北伐中原,收复失地,李纲的用心是很明显的。
(小提示:如果您想查询《喜迁莺》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李纲的其他作品鉴赏
 1. 病牛(耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤? 但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳)
 2. 六幺令(长江千里,烟淡水云阔)
 3. 水龙吟(笑不知天命,明珠玉斗,漫撞令碎)
 4. 水龙吟(汉家炎运中微,坐令闰位馀分据)
 5. 念奴娇(茂陵仙客,算真是,天与雄才宏略)
 6. 水龙吟(古来夷狄难驯,射飞择肉天骄子)
 7. 念奴娇(晚唐姑息,有多少方镇,飞扬跋扈)
 8. 雨霖铃(蛾眉修绿)
 9. 减字木兰花(茫茫云海)
 10. 减字木兰花(龟台金母)
 11. 永遇乐(秋色方浓,好天凉夜,风雨初霁)
 12. 望江南/忆江南(归去客,迂骑过江乡)
 13. 水调歌头(律吕自相召,韶頀不难谐)
 14. 水调歌头(如意始身退,此事古难谐)
 15. 水调歌头(物我本虚幻,世事若俳谐)
  其他同名作品鉴赏
 1. 喜迁莺(宿莺啼,乡梦断, 春树晓朦胧)
 2. 喜迁莺(雾濛濛,风淅淅, 杨柳带疏烟)
 3. 喜迁莺(晓月堕,宿云微, 无语枕凭欹)
 4. 喜迁莺(街鼓动,禁城开, 天上探人回)
 5. 喜迁莺(人汹汹,鼓冬冬, 襟袖五更风)
 6. 喜迁莺(霞散绮,月沈钩)
 7. 喜迁莺(风转蕙,露催莲)
 8. 喜迁莺(歌敛黛,舞萦风)
 9. 喜迁莺(花不尽,柳无穷,应与我情同)
 10. 喜迁莺(烛飘花,香掩烬)
 11. 喜迁莺(曙河低,斜月淡)
 12. 喜迁莺(霜天清晓)
 13. 喜迁莺(雕栏闲倚,瑞雪霁,浣出人间金碧)
 14. 喜迁莺(梅霖初歇)
 15. 喜迁莺(嫩柳初摇翠)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 画眉鸟(百啭千声随意移,山花红紫树高低)
 2. 戏答元珍(春风疑不到天涯,二月山城未见花)
 3. 早春南征寄洛中诸友(楚色穷千里,行人何苦赊)
 4. 沧浪静吟(独绕虚亭步石矼,静中情味世无双)
 5. 早晴至报恩山寺(山石馋馋磴道微,拂松穿竹露沾衣)
 6. 丰乐亭游春(红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯)
 7. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 8. 忆少年(无穷官柳,无情画舸,无根行客)
 9. 临江仙(忆昔西池池上饮,年年多少欢娱)
 10. 绿头鸭(晚云收,淡天一片琉璃)
 11. 春日(云淡风轻近午天,傍花随柳过前川)
 12. 秋日(闲来无事不从容,睡觉东窗日已红)
 13. 口占绝句(寄语东山窈窕娘, 好将幽梦恼襄王)
 14. 苏幕遮(碧云天, 黄叶地, 秋色连波, 波上寒烟翠)
 15. 御街行(纷纷坠叶飘香砌)
 16. 舟下建溪(客航收浦月黄昏, 野店无灯欲闭门)
 17. 凤箫吟(锁离愁连绵无际,来时陌上初熏)
 18. 薄幸(淡妆多态,更的的,频回眄睐)
 19. 喋恋花(几许伤春春复暮,杨柳清阴,偏碍游丝度)
 20. 更漏子(上东门,门外柳,赠别每烦纤手)
 21. 浣溪沙(不信芳春厌老人,老人几度送馀春)
 22. 浣溪沙(楼角初消一缕霞,淡黄杨柳暗栖鸦)
 23. 青玉案(凌波不过横塘路, 但目送,芳尘去)
 24. 天门谣(牛渚天门险,限南北,七雄豪占)
 25. 寄人(不见当年丁令威, 年来处处是相思)
 26. 为葛亚卿作(君住江滨起画楼, 妾居海角送潮头)
 27. 减字木兰花(红旗高举,飞出深深杨柳渚)
 28. 病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波,菩提坊里病维摩)
 29. 登快阁(痴儿[1]了却公家事,快阁东西倚晚晴)
 30. 南乡子(诸将说封侯,短笛长歌独倚楼)
尊宝娱乐