东南形胜,江吴都会,钱塘自古繁华。
烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。
云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。
市列珠玑,户盈罗绮竞豪奢。
重湖叠瓛清嘉,有三秋桂子,十里荷花。
羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。
千骑拥高牙,乘醉听箫鼓吟赏烟霞。
异日图将好景,归去凤池夸。
東南形勝,江吳都會,錢塘自古繁華。
煙柳畫橋,風簾翠幕,參差十萬人家。
雲樹繞堤沙,怒濤卷霜雪,天塹無涯。
市列珠璣,戶盈羅綺競豪奢。
重湖疊瓛清嘉,有三秋桂子,十裏荷花。
羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉釣叟蓮娃。
千騎擁高牙,乘醉聽簫鼓吟賞煙霞。
異日圖將好景,歸去鳳池誇。
dōng nán xíng shèng , jiāng wú dū huì , qián táng zì gǔ fán huá 。
yān liǔ huà qiáo , fēng lián cuì mù , cān chà shí wàn rén jiā 。
yún shù rào dī shā , nù tāo juàn shuāng xuě , tiān qiàn wú yá 。
shì liè zhū jī , hù yíng luó qǐ jìng háo shē 。
zhòng hú dié huán qīng jiā , yǒu sān qiū guì zǐ , shí lǐ hé huā 。
qiāng guǎn nòng qíng , líng gē fàn yè , xī xī diào sǒu lián wá 。
qiān qí yōng gāo yá , chéng zuì tīng xiāo gǔ yín shǎng yān xiá 。
yì rì tú jiāng hǎo jǐng , guī qù fèng chí kuā 。
鉴赏
柳永(北宋)的《望海潮》选自《全宋词》(台湾中央舆地出版社,1970年版)。 【典故】 柳永与孙何为布衣之交。后来,孙何当了宰相,又任两浙转运使。柳永想起了他与孙何以前的交情,很想去见见他。但苦于孙何位高势重,门禁甚严,几次求见,都被门卫挡在门外。柳永无奈,忽然想起了杭州城里有名的歌妓楚楚。于是心生一计,就提笔写了一首《望海潮》的词。他知道孙何常邀歌妓到府上佐欢助兴,于是对楚楚说:“我很想见孙何一面,但苦于门卫森严,没有办法。中秋节快到了,如果孙何府上举行宴会,再请你去,请你就在孙何面前唱这首《望海潮》词。要是孙何感兴趣,问《望海潮》这首词是谁写的,你就说是柳七写的。”楚楚答应了。

果然不久孙何在中秋节举行宴会,他又请楚楚去唱歌佐欢。楚楚应柳永之托,也就唱起了这首《望海潮》词。

【鉴赏一】 《望海潮》这首词是描述杭州的繁华景象的。词的结尾,“千骑拥高牙”以下几句,还特别写杭州守帅孙何的豪情气势,写他千骑跟随,旌旗前引,游湖的逸兴。并且在结尾最后说,如果日后孙何回到朝廷,还会向朝廷盛夸西湖的美景。

《望海潮》这首词意境写得很美,加上又直接写到孙何自己,同时全词又经过楚楚婉转动人的歌喉一唱,果然,引起了孙何的兴趣。孙何一打问,楚楚说,这词是柳七写的。孙何马上想到了他和柳永以前的交情。于是立即召柳永入府,阔叙往日情谊,共度中秋良宵。

【鉴赏二】 《望海潮》这首词一反柳永惯常的风格,以大开大阖、波澜起伏的笔法,浓墨重彩地铺叙展现了杭州的繁荣、壮丽景象,可谓“承平气象,形容曲尽”(见陈振孙《直斋书录解题》)。《望海潮》这首词,慢声长调和所抒之情起伏相应,音律协调,情致婉转,是柳永的一首传世佳作。

开头三句,入手擒题,以博大的气势笼罩全篇。

首先点出杭州位置的重要、历史的悠久,揭示出所咏主题。三吴,旧指吴兴、吴郡、会稽。钱塘,即杭州。此处称“三吴都会”,极言其为东南一带、三吴地区的重要都市,字字铿锵有力。其中“形胜”、“繁华”四字,为点睛之笔。自“烟柳”以下,便从各个方面描写杭州之形胜与繁华。“烟柳画桥”,写街巷河桥的美丽:“内帘翠幕”,写居民住宅的雅致。“参差十万人家”一句,转弱调为强音,表现出整个都市户口的繁庶。“参差”为大约之义。“云树”三句,由市内说到郊外,只见钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,犹如云雾一般。一个“绕”字,写出长堤迤逦曲折的态势。“怒涛”二句,写钱塘江水的澎湃与浩荡。“天堑”,原意为天然的深沟,这里移来形容钱塘江。钱塘江八月观潮,历来称为盛举。描写钱塘江潮是必不可少的一笔。“市列”三句,只抓住“珠玑”和“罗绮”两个细节,便把市场的繁荣、市民的殷富反映出来。珠玑、罗绮,又皆妇女服用之物,并暗示杭城声色之盛。“竞豪奢”三个字明写肆间商品琳琅满目,暗写商人比夸争耀,反映了杭州这个繁华都市穷奢极欲的一面。

下片重点描写西湖。西湖,蓄洁停沉,圆若宝镜,至于宋初已十分秀丽。重湖,是指西湖中的白堤将湖面分割成的里湖和外湖。叠山,是指灵隐山、南屏山、慧日峰等重重叠叠的山岭。湖山之美,词人先用“清嘉”二字概括,接下去写山上的桂子、湖中的荷花。这两种花也是代表杭州的典型景物。柳永这里以工整的一联,描写了不同季节的两种花。“三秋桂子,十里荷花”这两句确实写得高度凝炼,它把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。“羌管弄晴,菱歌泛夜”,对仗也很工稳,情韵亦自悠扬。“泛夜”“弄情”,互文见义,说明不论白天或是夜晚,湖面上都荡漾着优美的笛曲和采菱的歌声。着一“泛”字,表示那是湖中的船上,“嬉嬉钓叟莲娃”,是说吹羌笛的渔翁,唱菱歌的采莲姑娘都很快乐。“嬉嬉”二字,则将他们的欢乐神态,作了栩栩如生的描绘,生动地描绘了一幅国泰民安的游乐图卷。

接着词人写达官贵人此游乐的场景。成群的马队簇拥着高高的牙旗,缓缓而来,一派暄赫声势。笔致洒落,音调雄浑,仿佛令人看到一位威武而又风流的地方长官,饮酒赏乐,啸傲于山水之间。“异日图将好景,归去凤池夸。”是《望海潮》这首词的结束语。凤池,即凤凰池,本是皇帝禁苑中的池沼。魏晋时中书省地近宫禁,因以为名。“好景”二字,将如上所写和不及写的,尽数包拢。意谓当达官贵人们召还之日,合将好景画成图本,献与朝廷,夸示于同僚,谓世间真存如此一人间仙境。以达官贵人的不思离去,烘托出西湖之美。

《望海潮》词调始见于《乐章集》,为柳永所创的新声。《望海潮》这首词写的是杭州的富庶与美丽。艺术构思上匠心独远,上片写杭州,下片写西湖,以点带面,明暗交叉,铺叙晓畅,形容得体。其写景之壮伟、声调之激越,与东坡亦相去不远。特别是,由数字组成的词组,如“三吴都会”、“十万人家”、“三秋桂子”、“十里荷花”、“千骑拥高牙”等词中的运用,或为实写,或为虚指,均带有夸张的语气,有助于形成柳永式的豪放词风。
(小提示:如果您想查询《望海潮》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  柳永的其他作品鉴赏
 1. (分得天一角,织成山四围)
 2. 赠内臣孙可久(故侯幽隐直城东,草树扶疏一亩宫)
 3. 题中峰寺(攀萝蹑石落崔嵬,千万峰中梵室开)
 4. 鬻海歌(鬻海之民何所营,妇无蚕织夫无耕)
 5. 女冠子(火云初布)
 6. 清平乐(繁华锦烂)
 7. 燕归梁(轻蹑罗鞋掩绛绡)
 8. 鹧鸪天(吹破残烟入夜风)
 9. 木兰花/玉楼春(黄金万缕风牵细)
 10. 木兰花/玉楼春(东风催露千娇面)
 11. 木兰花/玉楼春(翦裁用尽春工意)
 12. 安公子(梦觉清宵半)
 13. 瑞鹧鸪(全吴嘉会古风流)
 14. 瑞鹧鸪(天将奇艳与寒梅)
 15. 临江仙引(画舸,荡桨,随浪箭,隔岸虹)
  其他同名作品鉴赏
 1. 望海潮(往事恍然成梦,觅亦无寻踪)
 2. 望海潮(春冰初泮,长川汹涌,桃花碧涨波澜)
 3. 望海潮(形神俱妙,灵通无碍,卓然独立玄玄)
 4. 望海潮(堪嗟浮世,谁能省悟,人人俗景迷遮)
 5. 望海潮(全真大道,无为清净,重重障碍堪嗟)
 6. 望海潮(露零金井,尘清玉宇,双蓂呈瑞新秋)
 7. 望海潮(山连嵩岱,疆分齐鲁,济南自古多奇月)
 8. 望海潮(彩筒角黍,兰桡画舫,佳时竟吊沅湘)
 9. 望海潮(云外梅阴,雨馀苔晕,嫩寒初沁罗裳)
 10. 望海潮(云收飞脚,日祛怒暑,新蝉高柳鸣时)
 11. 望海潮(轻云过雨,炎晖初减,楼台片片馀霞)
 12. 望海潮(危岑孤秀,飞轩爽豁,空江泱漭黄流)
 13. 望海潮(陵山载酒,泗河扬柁,尊前折尽将离)
 14. 望海潮(祖觞东馆,移舟南渡,江天云树离离)
 15. 望海潮(南冠一载,西流万里,离怀孰不伤情)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐