望处雨收云断,凭栏悄悄,目送秋光。
晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。
水风轻,萍花渐老,月露冷,梧叶飘黄。
遗情伤。
故人何在?
烟水茫茫。
难忘。
文期洒会,几孤风月,屡变星霜。
海阔山遥,未知何处是潇湘?
念双燕,难凭远信,指暮天,空识归航。
黯相望。
断鸿声里,立尽斜阳。
望處雨收雲斷,憑欄悄悄,目送秋光。
晚景蕭疏,堪動宋玉悲涼。
水風輕,萍花漸老,月露冷,梧葉飄黃。
遺情傷。
故人何在?
煙水茫茫。
難忘。
文期灑會,幾孤風月,屢變星霜。
海闊山遙,未知何處是瀟湘?
念雙燕,難憑遠信,指暮天,空識歸航。
黯相望。
斷鴻聲裏,立盡斜陽。
wàng chǔ yǔ shōu yún duàn , píng lán qiǎo qiǎo , mù sòng qiū guāng 。
wǎn jǐng xiāo shū , kān dòng sòng yù bēi liáng 。
shuǐ fēng qīng , píng huā jiàn lǎo , yuè lù lěng , wú yè piāo huáng 。
yí qíng shāng 。
gù rén hé zài ?
yān shuǐ máng máng 。
nán wàng 。
wén qī sǎ huì , jī gū fēng yuè , lǚ biàn xīng shuāng 。
hǎi kuò shān yáo , wèi zhī hé chǔ shì xiāo xiāng ?
niàn shuāng yàn , nán píng yuǎn xìn , zhǐ mù tiān , kōng shí guī háng 。
àn xiāng wàng 。
duàn hóng shēng lǐ , lì jìn xié yáng 。
鉴赏
柳永(北宋)的《玉蝴蝶》选自《全宋词》(台湾中央舆地出版社,1970年版)。 【注释】 ①堪动宋玉悲凉:宋玉《九辩》:“悲哉秋之为气也。” ②星霜:星一年一周天,霜每年而降,因称一年为一星霜。

③潇湘:原是潇水和湘水之称,后泛指为所思之处。

【评解】 此首风格与《八声甘州》相近,为柳词名篇。词中抒写了对远方故人的怀念。上片以景为主,景中有情。诗人柳永面对凄凉的秋景,凭栏远望,触景生情,写出了思念故人的惆怅与哀感。下片插入回忆,以情为主,而情中有景。妙合无垠,声情凄婉。以昔日之欢会反衬长期分离之苦,从而转到眼前的思念。波澜起伏,错落有致。

【集评】 俞陛云《唐五代两宋词选释》:“水风”二句善状萧疏晚景,且引起下文离思。

“情伤”以下至结句黯然魂消,可抵江淹《别赋》,令人增《蒹葭》怀友之思。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首“望处”二字,统撮全篇。起言凭栏远望,“悄悄”二字,已含悲意。“晚景”二句,虚写晚景足悲。“水风”两对句,实写蘋老、梧黄之景。“遣情伤”三句,乃折到怀人之感。

下片,极写心中之抑郁。“难忘”两句,回忆当年之乐。“几孤”句,言文酒之疏。

“屡变”句,言经历之久。“海阔”两句,言隔离之远。“念双燕”两句,言思念之切。

末句,与篇首相应。“立尽斜阳”,伫立之久可知,羁愁之深可知。

【鉴赏】 《玉蝴蝶》这首词是柳永为怀念湘中故人所作。《玉蝴蝶》这首词以抒情为主,把写景和叙事、忆旧和怀人、羁旅和离别、时间和空间,融汇为一个浑然的艺术整体,具有很强的艺术感染力。

“望处雨收云断”,是写即目所见之景,可以看出远处天边风云变幻的痕迹,使清秋之景,显得更加疏朗。“凭阑悄悄”四字,写出了独自倚阑远望时的忧思。这种情怀,又落脚到“目送秋光”上。“悄悄”,忧愁的样子。面对向晚黄昏的萧疏秋景,很自然地会引起悲秋的感慨,想起千古悲秋之祖的诗人柳永宋玉来。“晚景萧疏,堪动宋玉悲凉”,紧接上文,概括了这种感受。宋玉的悲秋情怀和身世感慨,这时都涌向柳永的心头,引起他的共鸣。他将万千的思绪按捺住,将视线由远及近,选取了最能表现秋天景物特征的东西,作精细的描写。“水风轻、蘋花渐老,月露冷、梧叶飘黄”两句,似乎是用特写镜头摄下的一幅很有诗意的画面:只见秋风轻轻地吹拂着水面,白蘋花渐渐老了,秋天月寒露冷的时节,梧桐叶变黄了,正一叶叶地轻轻飘下。萧疏衰飒的秋夜,自然使人产生凄清沉寂之感。“轻”、“冷”二字,正写出了清秋季节的这种感受。“蘋花渐老”,既是写眼前所见景物,也寄寓着词人寄迹江湖、华发渐增的感慨。“梧叶飘黄”的“黄”字用得好,突出了梧叶飘落的形象。“飘”者有声,“黄”者有色,“飘黄”二字,写得有声有色,“黄”字渲染了气氛,点缀了秋景。柳永捕捉了最典型的水风、蘋花、月露、梧叶等秋日景物,用“轻”、“老”、“冷”、“黄”四字烘托,交织成一幅冷清孤寂的秋光景物图,为下文抒情作了充分的铺垫。“遣情伤”一句,由上文的景物描写中来,由景及情,词中是一转折。景物描写之后,词人引出“故人何,烟水茫茫”两句,既承上启下,又统摄全篇,为全词的主旨。“烟水茫茫”是迷蒙而不可尽见的景色,阔大而浑厚,同时也是因思念故人而产生的茫茫然的感情,这里情与景是交织一起的。这几句短促凝重,大笔濡染,声情跌宕,苍莽横绝,为全篇之精华。

换头“难忘”二字唤起回忆,写怀念故人之情,波澜起伏,错落有致。词人回忆起与朋友一起时的“文期酒会”,那赏心乐事,至今难忘。分离之后,已经物换星移、秋光几度,不知有多少良辰美景因无心观赏而白白地过去了。“几孤”,“屡变”,言离别之久,旨加强别后的怅惘。“海阔山遥”句,又从回忆转到眼前的思念。“潇湘”这里指友人所之地,因不知故人何,故云“未知何处是潇湘”。

“念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航”,写不能与思念中人相见而产生的无可奈何的心情。眼前双双飞去的燕子是不能向故人传递消息的,以寓与友人欲通音讯,无人可托。盼友人归来,却又一次次的落空,故云“指暮天、空识归航”。这句词思念友人的深沉、诚挚的感情表现得娓娓入情。看到天际的归舟,疑是故人归来,但到头来却是一场误会,归舟只是空惹相思,好像嘲弄自己的痴情。一个“空”字,把急盼友人归来的心情写活了。它把思念友人之情推向了高潮和顶点。词人这里替对方着想,从对方着笔,从而折射出自己长年羁旅、怅惘不堪的留滞之情。

“黯相望”以下,笔锋转回自身。词人用断鸿的哀鸣,来衬托自己的孤独怅惘,人我双合,妙合无垠,声情凄婉。“立尽斜阳”四字,画出了抒情主人公的形象,他久久地伫立夕阳残照之中,如呆如痴,感情完全沉浸回忆与思念之中。“立尽”二字言凭栏伫立之久,念远怀人之深,从而使羁旅不堪之苦言外自现。

柳永《玉蝴蝶》这首词层次分明,结构完整,脉络井然,有效地传达了诗人柳永感情的律动。同时修辞上既不雕琢,又不轻率,而是俗中有雅,平中见奇,隽永有味,故能雅俗共赏。
(小提示:如果您想查询《玉蝴蝶》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  柳永的其他作品鉴赏
 1. (分得天一角,织成山四围)
 2. 赠内臣孙可久(故侯幽隐直城东,草树扶疏一亩宫)
 3. 题中峰寺(攀萝蹑石落崔嵬,千万峰中梵室开)
 4. 鬻海歌(鬻海之民何所营,妇无蚕织夫无耕)
 5. 女冠子(火云初布)
 6. 清平乐(繁华锦烂)
 7. 燕归梁(轻蹑罗鞋掩绛绡)
 8. 鹧鸪天(吹破残烟入夜风)
 9. 木兰花/玉楼春(黄金万缕风牵细)
 10. 木兰花/玉楼春(东风催露千娇面)
 11. 木兰花/玉楼春(翦裁用尽春工意)
 12. 安公子(梦觉清宵半)
 13. 瑞鹧鸪(全吴嘉会古风流)
 14. 瑞鹧鸪(天将奇艳与寒梅)
 15. 临江仙引(画舸,荡桨,随浪箭,隔岸虹)
  其他同名作品鉴赏
 1. 玉蝴蝶(人生断何处,飘飘暮雨,拭去前程)
 2. 玉蝴蝶(扰扰梦中身世,白驹过隙,多少时光)
 3. 玉蝴蝶(捉住玉山赤凤,神舟同泛,激浪漂浮)
 4. 玉蝴蝶(望处水寒云绕,倚栏千里,澹荡晴晖)
 5. 玉蝴蝶(留得一团和气,此花开尽,春已规圆)
 6. 玉蝴蝶(野树昏鸦归尽,素烟如练,低罩平芜)
 7. 玉蝴蝶(独立软红尘表,远吞翠雾,平挹纹澜)
 8. 玉蝴蝶(几许暮春清思,未知芍药,先拟荼蘼)
 9. 玉蝴蝶(金井梧桐飞报,秋期近也,乌鹊成桥)
 10. 玉蝴蝶(好是春光秋色,天工巧处,都上花枝)
 11. 玉蝴蝶(唤起一襟凉思,未成晚雨,先做秋阴)
 12. 玉蝴蝶(贵贱偶然,浑似随风帘幌,篱落飞花)
 13. 玉蝴蝶(古道行人来去,香红满树,风雨残花)
 14. 玉蝴蝶(片片空中剪水,巧妆春色,照耀江湖)
 15. 玉蝴蝶(忆昨苕溪,惯弄五亭月笛,四水烟蓑)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐