秋到边城角声哀,烽火照高台。
悲歌击筑,凭高酹酒,此兴悠哉。
多情谁似南山月,特地暮云开。
灞桥烟柳,曲江池馆,应待人来。
秋到邊城角聲哀,烽火照高臺。
悲歌擊築,憑高酹酒,此興悠哉。
多情誰似南山月,特地暮雲開。
灞橋煙柳,曲江池館,應待人來。
qiū dào biān chéng jiǎo shēng āi , fēng huǒ zhào gāo tái 。
bēi gē jī zhù , píng gāo lèi jiǔ , cǐ xīng yōu zāi 。
duō qíng shuí sì nán shān yuè , tè dì mù yún kāi 。
bà qiáo yān liǔ , qū jiāng chí guǎn , yīng dài rén lái 。
鉴赏
陆游一生,怀着抗金救国的壮志。四十五岁以前,长期被执行投降路线的当权派所排挤压抑。孝宗乾道八年(1172),陆游四十八岁。这年春天,他接受四川宣抚使王炎邀请,来到南郑,担任四川宣抚使公署干办公事兼检法官,参加了九个月的从军生活。南郑是当时抗金的前线,王炎是抗金的重要人物,主宾意气十分相投。高兴亭,在南郑内城的西北,正对南山。长安当时在金占领区内,南山即秦岭,横亘在陕西省南部,长安城南的南山是它的主峰。陆游在凭高远望长安诸山的时候,收复关中的热情更加奔腾激荡,不可遏止。集中有不少表现这样主题的诗,但多属于离开南郑以后的追忆之作。而这首《秋波媚》词,却是在南郑即目抒感的一篇,情调特别昂扬,充分显示了词人的乐观主义精神。

上片从角声烽火写起,烽火指平安火,高台指高兴亭。《唐六典》说:“镇戍每日初夜,放烟一炬,谓之平安火。”陆游《辛丑正月三日雪》诗自注:“予从戎日,尝大雪中登兴元城上高兴亭,待平安火至”。又《感旧》自注:“平安火并南山来,至山南城下。”又《频夜梦至南郑小益之间慨然感怀》:“客枕梦游何处所,梁州西北上危台。暮云不隔平安火,一点遥从骆谷来。”都可以和《秋波媚》这首词句互证。高歌击筑,凭高洒酒,引起收复关中成功在望的无限高兴,从而让读者体会到上面所写的角声之哀歌声之悲,不是什么忧郁哀愁的低调,而是慷慨悲壮的旋律。“此兴”的“兴”,兼切亭名。

下片从上片的“凭高”和“此兴悠哉”过渡,全面表达了“高兴”的“兴”。陆游把无情的自然物色的南山之月,赋予人的感情,并加倍地写成为谁也不及它的多情。多情就在于它和陆游热爱祖国河山之情一脉相通,它为了让陆游清楚地看到长安南山的面目,把层层云幕都推开了。这里,也点明了七月十六日夜晚,在南郑以东的长安南山头,皎洁的月轮正在升起光华。然后进一步联想到灞桥烟柳、曲江池台那些美丽的长安风景区,肯定会多情地等待收复关中的宋朝军队的到来。应,应该。这里用“应”字,特别强调肯定语气。人,指宋军,也包括陆游。词中没有直接说到收复失地的战争,而是以大胆的想象,拟人化的手法,描绘上至“明月”、“暮云”,下至“烟柳”、“池馆”,都在期待宋军收复失地、胜利归来的情景,来暗示陆游所主张的抗金战争的前景。这种想象是在上片豪情壮志抒发的基础上,自然引发而出,具有明显的浪漫主义情调。全词充满着乐观气氛和胜利在望的情绪,这在南宋爱国词作中是很少见的。
(小提示:如果您想查询《秋波媚》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  陆游的其他作品鉴赏
 1. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 2. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 3. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 4. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 5. 秋夜将晓,出篱门迎凉有感(三万里河东入海,万千仞岳上摩天)
 6. 书愤(早岁那知世事艰,中原北望气如山)
 7. 临安春雨初霁(世味年来薄似纱,谁令骑马客京华)
 8. 新春(老境三年病,新元十日阴)
 9. 冬夜读书示子津(古人学问无遗力,少壮工夫老始成)
 10. 午饭(民穷丰岁或无食,此事昔闻今见之)
 11. 梅花绝句(幽谷那堪更北枝,年年自分著花迟)
 12. 十一月四日风雨大作(僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台)
 13. 卜算子(驿外断桥边,寂寞开无主)
 14. 钗头凤(红酥手,黄藤酒, 满城春色宫墙柳)
 15. 朝中措 梅(幽姿不入少年场,无语只凄凉)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 游武夷,作棹歌呈晦翁十首(一水奔流叠嶂开,溪头千步响如雷)
 2. 题临安邸(山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休)
 3. 清平乐.村居(茅檐低小,溪上青青草)
 4. 扬子江(几日随风北海游,回从扬子大江头)
 5. 四时田园杂兴(新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴)
 6. 游园不值(应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开)
 7. 吊岳飞诗(匹马吴江谁著鞭,惟公攘臂独争先)
 8. 题邸间壁(荼糜香梦怯春寒,翠掩重门燕子闲)
 9. 绝句(古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东)
 10. 新凉(水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低)
 11. 初夏(竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳)
 12. 早发竹下(结束晨妆破小寒,跨鞍聊得散疲顽)
 13. 初归石湖(晓雾朝暾绀碧烘,横塘西岸越城东)
 14. 村景即事(绿遍山原白满川,子规声里雨如烟)
 15. 田家(昼出耘田夜织麻,村庄儿女各当家)
 16. 送剑与傅岩叟(莫邪三尺照人寒,试与挑灯仔细看)
 17. 过零丁洋(辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星)
 18. 晓起闻雨(老来稍喜睡魔清,兀坐枯株听五更)
 19. 南海(朅来南海上,人死乱如麻)
 20. 西台哭所思(残年哭知已,白日下荒台)
 21. 清明(南北山头多墓田,清明祭扫各纷然)
 22. 夜登小阁,忆洛阳旧游(忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英)
 23. 满江红(敲碎离愁,纱窗外,风摇翠竹,人去后,吹箫声断)
 24. 归至武阳渡作(夹岸盲风扫楝花,高城已近被云遮)
 25. 郊行(一雨饯残热,忻然思杖藜)
 26. 西山(绝顶遥知有隐君,餐芝种术麝为群)
 27. 赠防江卒六首 其五(战地春来血尚流,残烽缺堠满淮头)
 28. 苍梧谣(天! 休使圆蟾照客眠)
 29. 苏武慢(雁落平沙,烟笼寒冰,古垒鸣笳声断)
 30. 好事近(日日惜春残,春去更无明日)
尊宝娱乐