千古涟漪晴绝地。
海岱楼高,下瞰秦淮尾。
水浸碧天天似水。
广寒宫阙人间世。
霭霭春和生海市。
鏊戴三山,顷刻随轮至。
宝月圆时多异气。
夜光一颗千金贵。
千古漣漪晴絕地。
海岱樓高,下瞰秦淮尾。
水浸碧天天似水。
廣寒宮闕人間世。
靄靄春和生海市。
鏊戴三山,頃刻隨輪至。
寶月圓時多異氣。
夜光一顆千金貴。
qiān gǔ lián yī qíng jué dì 。
hǎi dài lóu gāo , xià kàn qín huái wěi 。
shuǐ jìn bì tiān tiān sì shuǐ 。
guǎng hán gōng què rén jiān shì 。
ǎi ǎi chūn hé shēng hǎi shì 。
ào dài sān shān , qǐng kè suí lún zhì 。
bǎo yuè yuán shí duō yì qì 。
yè guāng yī kē qiān jīn guì 。
鉴赏
【注释】 《蝶恋花》这首曲题为“海岱楼玩月作”。

“玩月”:即赏月。《蝶恋花》这首词是米芾知涟水军期间,登当地名楼——海岱楼赏月时的感怀之作。

【鉴赏】 词的上片,首先从海岱楼所处的地理位置入手。

“千古”一句,总写涟水全境形胜之处。涟水为水乡,当时境内有中涟、西涟、东涟诸水,黄河夺淮入海亦经此地,且东濒大海,北临运河,水乡清绝,故以“涟漪”称之。然后特出一笔,写海岱楼高,拔地而起,“下瞰秦淮尾”,以夸张之笔,极写此楼之高。

“水浸”二句承“下瞰”而来,转写水中浸沉着的碧天;然后又由如水的碧天联想到“广寒宫阙”,接触到“月”,从而为下片写月出作好铺垫。“广寒宫”,非实写,是由水中碧天联想而来。上片用笔,皆“人间世”三字上凝结,“广寒宫”也是为修饰“人间世”而出现的。

词的下片写“玩月”。但首句却不去写月,而是写“海市”。“海市”即我们常说的“海市蜃楼”,晋伏琛《三齐略记》和宋沈括《梦溪笔谈》等文献都曾叙述过“海市”的繁华热闹。但《蝶恋花》这首词中的“海市”乃是虚写,实际上只是写海,从而为月出再次作辅垫。如此再三铺垫之后,终至,“鳌戴三山,顷刻随轮至。”鳌戴三山,系我国古代神话。“三山”,指海中的仙山方壶(一曰方丈)、瀛洲、蓬莱,山下皆有巨鳌(大龟)“举首而戴(顶)之”,“三山”因此不再漂钙动(详见《列子。汤问》)。“轮”指月亮。

米芾这两句写月出,倒不象前人那样直接了当,表面看来是写“三山”随月轮而至,似以写“三山”为主。实际上还是写月,“三山”只是作为月的被动物出现的,月未出时“三山”暗,月出则“三山明,好象顷刻之间来到眼底。这是一种借此写彼的笔法。这两句不仅充满了神话色彩,而且写得神采飞动,”顷刻“一词,写月轮出海,凌厉之至,神气倍生。而最后两句:”宝月圆时多异气,夜光一颗千金贵。“则是真正写”玩月“”夜光“,指月亮。夜光又为珠名,故以”一颗千金贵“称述之,这是巧借同名之珠以赞美圆月之可贵。这两句,前句重其”异“,后句重其”贵“。因其”异“,始见其”贵“。古人把月视为群阴之宗,崇拜备至。这两句包含着米芾对于月的种种幻想与评价。

《蝶恋花》这首词气魄宏大,选材造语奔逸绝尘,给人以玲珑圣洁之惑。如“鳌戴”两句尤为沉着飞翥,有超逸之妙。《蝶恋花》风格堪称豪放,深得苏轼、王安石等大家的赏识。
(小提示:如果您想查询《蝶恋花》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  米芾的其他作品鉴赏
 1. 垂虹亭(断云一叶洞庭帆,玉破鲈鱼金破柑)
 2. 望海楼(云间铁瓮近青天,缥缈飞楼百尺连)
 3. 醉太平(风炉煮茶)
 4. 浣溪沙(日射平溪玉宇中)
 5. 浪淘沙(祝寿庆生申)
 6. 鹧鸪天(云液无声白似银)
 7. 鹧鸪天(暖日晴烘候小春)
 8. 诉衷情(劳生奔走困粗官)
 9. 诉衷情(薰风吹动满池莲)
 10. 阮郎归(双双鸳鸯戏苹洲)
 11. 点绛唇(莘野寥寥,渭滨漠漠情何限)
 12. 减字木兰花(平生真赏)
 13. 减字木兰花(云间皓月)
 14. 丑奴儿/采桑子(踯蹰山下濡须水,我更委佗)
 15. 渔家傲(昔日丹阳行乐里)
  其他同名作品鉴赏
 1. 蝶恋花(芳草何故惹红尘,燕子飞时,流水绕孤村)
 2. 蝶恋花(夜静春寒无人惜,园外梅花,空留积雪枝)
 3. 蝶恋花(一夜雨泪化成恨,梦到深处,不知几度春)
 4. 蝶恋花(亭阔江畔偎人语,慢作蜻蜓,还看路人行)
 5. 蝶恋花(月下踏尽芳草路,不见佳人,柳丝空自舞)
 6. 蝶恋花(洛阳花雨成风味)
 7. 蝶恋花(一汪清泉盈碧秀,两点相思,徘徊绕春秋)
 8. 蝶恋花(沉英缠楚弄情网,织成相思,如今绕心房)
 9. 蝶恋花(玉露早起江南好,桃花枝上,莺燕相对笑)
 10. 蝶恋花(一枝莲花雨后娇,娉婷倩影,欲向清风摇)
 11. 蝶恋花(月到东南秋正半,双阙中间,浩荡流银汉)
 12. 蝶恋花(黯淡灯花开又落,此夜云踨,知向谁边著)
 13. 蝶恋花(斗觉宵来情绪恶,新月生时,黯黯伤离索)
 14. 蝶恋花(满地霜华浓似雪,人语西风,瘦马嘶残月)
 15. 蝶恋花(落落盘根真得地,涧畔双松,相背呈奇态)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐