平岸小桥千嶂抱,揉兰一水萦花草。
茅屋数间窗窈窕。
尘不到,时时自有春风扫。

午枕觉来闻语鸟,攲眠似听朝鸡早。
忽忆故人今总老。
贪梦好,茫然忘了邯郸道。
平岸小橋千嶂抱,揉蘭一水縈花草。
茅屋數間窗窈窕。
塵不到,時時自有春風掃。

午枕覺來聞語鳥,攲眠似聽朝雞早。
忽憶故人今總老。
貪夢好,茫然忘了邯鄲道。
píng àn xiǎo qiáo qiān zhàng bào , róu lán yī shuǐ yíng huā cǎo 。
máo wū shù jiān chuāng yǎo tiǎo 。
chén bù dào , shí shí zì yǒu chūn fēng sǎo 。

wǔ zhěn jué lái wén yǔ niǎo , qī mián sì tīng zhāo jī zǎo 。
hū yì gù rén jīn zǒng lǎo 。
tān mèng hǎo , máng rán wàng liǎo hán dān dào 。
鉴赏
王安石晚年这首山水词所表现的是一种恬静的美,就中反映出他退出政治舞台后的生活情趣和心情:对世途感到厌倦,而对大自然则无限向往,动辄借自然景物以抒发自己的幽怀。全词以景起,以情结,而情与景之间,由茅屋午梦加以沟通,使上下片写景与抒情之间不觉截然有分界。

起首二句写得极为娟秀,为人所称誉,乃融化他人诗句而来。吴聿《观林诗话》记王安石“尝于江上人家壁间见一绝,深味其首句‘一江春水碧揉蓝’,为踌躇久之而去,已而作小词,有‘平岸小桥千嶂抱,柔蓝一水萦花草’之句。盖追用其词。”此见词人善于融炼诗句,浑然天成。他用“一水”来概括“一江春水”,添“萦花草”三字烘托春光烂漫,丰富了原句的内容,提取原诗菁花,调合得巧妙自然。“柔蓝一水”,形容水色清碧,“柔”下得轻盈贴切,形象生动,使词的画面呈现出一种美丽、清新、宁静的色彩美。“茅屋数间窗窈窕”三句,以“窈窕”形容窗的幽深,反映出茅屋“千嶂抱”着的竹林里的深窈秀美。他同期写的《竹里》诗可与此参读:“竹里编茅倚石根,竹茎疏处见前村。闲眠尽日无人到,自有春风为扫门。”此即词中“茅屋数间”的一般情景。“茅屋”三句,包涵了《竹里》诗的全部情景,但情韵连续,融成一片,更见精严。“午枕觉来闻语鸟”一句,见出词人那种与花鸟共忧喜、与山水通性情的悠闲的情致与恬淡的心境。“欹眠”句,从睡醒闻鸟声,联想到当年从政早朝时“骑马听朝鸡”,恍如隔世。这并非久静思动,却是绚烂归于平淡后常有的心理反应。

其比较的结果,马上的鸡声还是比如今枕上的鸟声动听。此意由下文再补足。“忽忆故人今总老”,反衬自己之已老。而今贪爱闲话的午梦,已丢却卢生邯郸道上所作的“建功树名,出将入相”的黄粱幻梦(见唐沈既济《枕中记》)。王安石二次罢相隐居金陵以后,心境渐渐平淡下来。叶梦得《避暑录话》记载:“王荆公不爱静坐,非卧即行。晚卜居钟山谢公墩,畜一驴,每食罢,必日一至钟山,纵步山间,倦则即定林而睡,往往至日昃及归。”这种旷日的游历体察,引发词人创作了不少描写水光山色的景物词。《渔家傲》这首词,艺术的锤炼上比早年更为成熟。历来的评论家,极推崇王安石晚年写景抒情的小诗,而往往忽略这类风格的词。其实,这首得比其同类的诗还要出色。《渔家傲》的主要特色,是善于融诗入词。
(小提示:如果您想查询《渔家傲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  王安石的其他作品鉴赏
 1. 锦绣谷(还家一笑即芳晨,好与名山作主人)
 2. 自喻(岸凉竹娟娟,水净菱帖帖)
 3. 自讼(孔子见南子,子路为不怡)
 4. 自舒州追送朱氏女弟憩独山馆宿木瘤僧舍明日(晨霜践河梁,落日憩亭皋)
 5. 自遣(闭户欲推愁,愁终不肯去)
 6. 自金陵如丹阳道中有感(数百年来王气消,难将前事问渔樵)
 7. 自府中归寄西庵行详(意衰难自力,扶路便思还)
 8. 自定林过西庵(午鸡声不到禅林,柏子烟中静拥衾)
 9. 自白土村入北寺二首(雨过百泉出,秋声连众山)
 10. 自白土村入北寺二首(木杪田家出,城阴野迳分)
 11. 自白门归望定林有寄(蹇驴愁石路,余亦倦跻攀)
 12. 字谜诗二首(将军身是五行精,日日燕山望石城)
 13. 字谜诗二首(兄弟四人两人大,一人立地三人坐)
 14. 子贡(一来齐境助奸臣,去误骄王亦苦辛)
 15. 涿州(涿州沙上望桑乾,鞍马春风特地寒)
  其他同名作品鉴赏
 1. 渔家傲(许是长发换成空,云低愁迷暗相送)
 2. 渔家傲(平生尊宝娱乐伴酒醉,纵海翰苑莫芳菲)
 3. 渔家傲(风声隔窗犹在耳,相思一去盼相逢)
 4. 渔家傲(菲菲千里桃花梦,樱樱两岸散弥红)
 5. 渔家傲(淡墨轻衫染趁时,落花芳草步迟迟)
 6. 渔家傲(渔家人言傲,城市未曾到)
 7. 渔家傲(我有光珠无买价)
 8. 渔家傲(精养灵根神守气)
 9. 渔家傲(神是气兮气是命)
 10. 渔家傲(至道不遥只在迩)
 11. 渔家傲(伎俩全无痴懵懂)
 12. 渔家傲(抛却俗情缰锁解)
 13. 渔家傲(听说西方无量乐)
 14. 渔家傲(听说西方无量乐)
 15. 渔家傲(听说西方无量乐)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐