唱得红梅字字香,柳枝桃叶尽深藏。
遏云声里送雕觞。
才听便拚衣袖湿,欲歌先倚黛眉长。
曲终敲损燕钗梁。
唱得紅梅字字香,柳枝桃葉盡深藏。
遏雲聲裏送雕觴。
才聽便拚衣袖濕,欲歌先倚黛眉長。
曲終敲損燕釵梁。
chàng dé hóng méi zì zì xiāng , liǔ zhī táo yè jìn shēn cáng 。
è yún shēng lǐ sòng diāo shāng 。
cái tīng biàn pàn yī xiù shī , yù gē xiān yǐ dài méi cháng 。
qū zhōng qiāo sǔn yàn chāi liáng 。
鉴赏
《浣溪沙》这首词为送别词。晏几道词中运用新巧的艺术构思和奇特的艺术手法,着力描写歌女唱曲的优美动人,从侧面烘托出悲离伤别的命意,虚实相生、情文并茂地表情达意。

上片写女方为送别而唱梅花曲词。起首一句,着一“香”字,极言其唱得既甜美又饱含感情。由乐曲之名联想到真正的梅花,又以红梅之香比喻乐声,听觉与视觉、嗅觉交织起来,这就是诗论家所说的“通感”。字字皆香,声声俱美,可想见歌女此时情愫。

次句“柳枝桃叶尽深藏”,反衬补足首句。“柳枝”,指《杨柳枝》曲。古横吹曲有《折杨柳》。后世翻此曲者,亦多写离别行旅之情。“柳枝”,亦歌女名,见李商隐《柳枝》诗序。“桃叶”,《古今乐寻》载,晋王献之爱妾名桃叶,缘于笃爱,献之临江相别时作歌曰:“桃叶复桃叶,渡江不用楫。但渡无所苦,我自迎接汝。”后收入乐府,名《桃叶歌》。柳枝、桃叶,语意双关。亦人名,亦歌名,又与首句“红梅”字面相应。“尽深藏”,是说其他歌女及所唱的曲子都远不及这位姑娘和她的“红梅”曲。“遏云声里送离觞”,于上片歇拍处小结。“遏云”,谓歌者声调高亢激越,使天上的行云为之而停止。《列子。汤问》载,歌者秦青相送薛谭,“饯于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云”。“送离觞”三字,点出歌筵送别。

过片二句,承“送离觞”从男女双方来写:男方才听便拚衣袖湿,感情简直无法控制;女方欲歌先倚眉黛长,尽量控制自己的感情。“拚”,有甘愿、不顾惜之意。行人知道无法控制自己的感情,那就索性让泪水流下来吧。“倚”,有依靠、凭仗之意。女子巧画长眉,宜颦宜笑,若是画作“远山眉”时,就更勾起人的离愁别恨了。“才听”二句,写出行人与歌者早已心意相通,故就更容易被歌声感染。结句敲损燕钗梁,暗用《世说新语。豪爽》所载王仲处咏歌时以铁如意打唾壶,壶口尽缺之典故,一方面说明男方对女方所唱激赏,两人感情达到了共鸣,另一方面钗梁断则暗示诀别,通过这一典型动作表达凄绝的感情。
(小提示:如果您想查询《浣溪沙》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  晏几道的其他作品鉴赏
 1. 与郑几夫(小白长红又满枝,筑球场外独支颐)
 2. 扑蝴蝶(风梢雨叶,绿遍江南岸)
 3. 梁州令(莫唱阳关曲)
 4. 忆闷令(取次临鸾匀画浅)
 5. 行香子(晚绿寒红)
 6. 醉落魄/一斛珠(休休莫莫)
 7. 醉落魄/一斛珠(天教命薄)
 8. 醉落魄/一斛珠(鸾孤月缺)
 9. 醉落魄/一斛珠(满街斜月)
 10. 碧牡丹(翠袖疏纨扇)
 11. 清商怨(庭花香信尚浅)
 12. 风入松(心心念念忆相逢)
 13. 风入松(柳阴庭院杏梢墙)
 14. 满庭芳(南苑吹花,西楼题叶,故园欢事重重)
 15. 采桑子(秋千散後朦胧月,满院人闲)
  其他同名作品鉴赏
 1. 浣溪沙(百啭娇莺唤独眠)
 2. 浣溪沙(青鸟年年纵西归,空有春梦与伤悲,更兼一江东流水)
 3. 浣溪沙(桑叶阴阴浅水湾,更无人处竹回环)
 4. 浣溪沙(已落芙蓉并叶凋,半枯萧艾过墙高)
 5. 浣溪沙(本事新词定有无,斜行小草字模糊)
 6. 浣溪沙(漫作年时别泪看,西窗蜡炬尚泛澜)
 7. 浣溪沙(掩卷平生有百端,饱更忧患转冥顽)
 8. 浣溪沙(六郡良家最少年,戎装骏马照山川)
 9. 浣溪沙(爱棹扁舟傍岸行,红妆素蓞斗轻盈)
 10. 浣溪沙(花影闲窗压几重,连环新解玉玲珑)
 11. 浣溪沙(似水轻纱不隔香,金波初转小回廊)
 12. 浣溪沙(乍向西郊斗草过,药栏红日尚婆娑)
 13. 浣溪沙(城郭秋生一夜凉,独骑瘦马傍宫墙)
 14. 浣溪沙(七月西风动地吹,黄埃和叶满城飞)
 15. 浣溪沙(舟逐清溪弯复弯)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐