江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时。
恨分离,柳枝。
酒一杯,柳枝;泪双垂,柳枝;君到长安百事违。
几时归?
柳枝。
江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人無盡時。
恨分離,柳枝。
酒一杯,柳枝;淚雙垂,柳枝;君到長安百事違。
幾時歸?
柳枝。
jiāng nán àn , liǔ zhī ?? jiāng běi àn , liǔ zhī ?? zhē sòng xíng rén wú jìn shí 。
hèn fēn lí , liǔ zhī 。
jiǔ yī bēi , liǔ zhī ?? lèi shuāng chuí , liǔ zhī ?? jūn dào cháng ān bǎi shì wéi 。
jī shí guī ?
liǔ zhī 。
鉴赏
《柳枝》,这个词牌用得较少,这里先要作点说明。《柳枝》就是《杨柳枝》,本是隋朝宫词,到唐变为新声。《词谱》:“唐教坊曲名。按白居易诗注:‘杨柳枝,洛下新声。’其诗云:‘听取新翻杨柳枝’是也。……。”到宋,变而为词,赋柳枝本意。《词谱》:“按《碧鸡漫志》云:‘黄钟商有杨柳枝曲,仍是七言四句诗,与刘、白及五代诸子所制并同,每句下各添三字一句,乃唐时和声,如《竹枝》、《渔父》今皆有和声也。……’今名《添声杨柳枝》……。”宋词见于《梅苑》及《乐府雅词》者,皆作杨柳枝,一名柳枝。可见此调在其演变过程中,由于添加和声,句型由整齐变参差,如朱敦儒这首四十四字的《柳枝》,当是《添声杨柳枝》的别调。

这首《柳枝》是一首女子送别词,写一个女子送丈夫上京求取功名时的心情。唐人有折柳送别的习惯,所以柳枝与离别总是联系在一起,甚至代表离别。《柳枝》这首词中的柳枝,就是代表离别的,同时又是作为和声加入词中的。和声字可以没有意义,只起和声作用;也可以有意义。《柳枝》这首词中的“柳枝”是声义兼有的。

江南岸,是女子送别的地方。江北岸,是丈夫要去的地方。丈夫要渡江北去,江边多杨柳,所以杨柳又与送别的地方景色有密切关系。女子在送别时见到江边杨柳依依,眼前的景色更勾起了她的离愁别恨。前两句是女子在说:我来到江南岸边送你啊,我们要分别了;你要渡江北去了啊,我们要离别了!江南江北,一水盈盈,隔断鸳鸯,南北分飞。眼前的江水就是天上的银河。女子怎能不感到内心痛苦呢!痛苦之极,转而埋怨柳枝,老是千百次地折柳送行,无休无止,什么时候才能不折柳枝呢?清代大诗人朱敦儒王士祯有两句诗写出了同样的心情:“灞桥两岸千条柳,送尽东西渡水人。”(《灞桥寄内》)。虽有东西、南北之不同,而怨别心情则是一致的。上片歇拍,这女子干脆直抒胸臆:“恨分离!”恨尽管恨,分离还是要分离。女子的感情逐渐趋向高潮。

下片写女子向丈夫敬酒泣别。留是留不住了。“悲欢离合一杯酒”。女子难过地对丈夫说:“请您喝下这怀酒吧,我们要分离了。我眼泪双垂,难分难舍。”这位女子的感情发展,出于一般人的意料之外,她不是在临别时说几句吉利话,祝丈夫到京城一帆风顺,春风得意,反而希望丈夫到京城百事不利,事与愿违。这岂不是太不合情理了吗?其实不然,她深知如果丈夫到京城吉星高照,官运亨通,那还不知道要停留到什么时候才能回来呢。为了使丈夫能早日回家,夫妻团聚,亲亲热热过日子,她宁愿丈夫到京百事无成,失意而归。当功名富贵与爱情发生矛盾时,她毫不犹豫地选择了后者。她是多么地珍惜爱情,轻视富贵,表现了她真纯高洁的可贵品质。与苏秦的妻子大不一样。在王昌龄的《闺怨》诗中早曾写过:“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”这位闺中少妇是重爱情而轻封侯的。清代著名诗人朱敦儒袁枚有一首诗:“一枝花对足风流,何事人间万户侯?生把黄金买离别,是侬薄幸是侬愁。”(《寄聪娘》)更是切中了女子的心理,写得深刻而又细致。

《柳枝》这首词中“柳枝”重复出现六次,这一方面是作为和声,适应音乐的需要;另一方面,柳枝也意味着离别,六次出现,犹如重章叠句,一唱三叹,回环往复,起到了深化离别之情的作用,渲染了离别的气氛,强化了词的艺术感染力。
(小提示:如果您想查询《柳枝》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  朱敦儒的其他作品鉴赏
 1. 春晓曲(西楼落月鸡声急)
 2. 如梦令(好笑山翁年纪)
 3. 如梦令(一夜蟠桃吹坼)
 4. 如梦令(莫恨中秋无月)
 5. 如梦令(莫恨中秋无月)
 6. 如梦令(真个先生爱睡)
 7. 如梦令(盏底一盘金凤)
 8. 如梦令(好个中秋时节)
 9. 如梦令(一夜新秋风雨)
 10. 相见欢(深秋庭院初凉)
 11. 相见欢(当年两上蓬瀛)
 12. 相见欢(吟蛩作尽秋声)
 13. 相见欢(秋风又到人间)
 14. 相见欢(东风吹尽江梅)
 15. 相见欢(泷州几番清秋)
  其他同名作品鉴赏
 1. 柳枝(腻粉琼妆透碧纱,雪休夸)
 2. 柳枝(风情渐老见春羞, 到处芳魂感旧游)
 3. 柳枝(瑟瑟罗裙金缕腰, 黛眉偎破未重描)
 4. 柳枝(软碧摇烟似送人, 映花时把翠娥颦)
 5. 柳枝(鹊桥初就咽银河, 今夜仙郎自姓和)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 12. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 13. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 14. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 15. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 16. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 17. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 18. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 19. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 20. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 21. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 22. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 23. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 24. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 25. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 26. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 27. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 28. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 29. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 30. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
尊宝娱乐